Nikolas Xenofontos

Manager ds. Ryzyka w easy-forex Kieruje zespołem ds. Zarządzania Ryzykiem, który odpowiada za równoważenie ryzyka rynkowego. Posiada bogate doświadczenie związane z rynkami finansowymi, specjalizuje się w derywatach

Ryzyka rynkowe są ryzykami wynikającymi z ruchów cen na rynku. Ceny rynkowe obejmują wahania cen akcji, surowców, stóp procentowych a nawet kursów walutowych. Ryzyka rynkowe są czasem trudne do zmierzenia, ponieważ portfel instrumentów finansowych może być poddany zwykłym wahaniom rynkowym lub zmianie wartości, wywołanej nieprzejrzystymi decyzjami.
Wycena ryzyka rynkowego może być przedstawiona na różne sposoby, na przykład jako procentowa zmiana instrumentu finansowego czy wartość portfolio narażona na ryzyko. Techniki zarządzania mające na celu ograniczenie ryzyka rynkowego są dla inwestorów kluczowe, aby powiększać wartość portfela.

Zarządzanie ryzykiem transakcji

Handlowanie na rynkach finansowych wymaga rozsądnej strategii, która wykorzystuje rzetelne badania, techniki wejścia na rynek oraz solidne zarządzanie ryzykiem. Ponieważ zarządzanie ryzykiem odnosi się do indywidualnych transakcji, koncentruje się ono na momencie ich zamknięcia, co często jest ignorowanym aspektem podczas otwierania transakcji.
Zarządzanie kapitałem koncentruje się na określeniu kwoty kapitału, która będzie narażona na ryzyko podczas określonej transakcji. To pojęcie może być zawężone do oczekiwanego zysku lub straty, ponieważ dotyczy zwrotu z transakcji, oraz możliwego zaangażowania kapitałowego w każdej transakcji.

Przed zawarciem transakcji inwestor powinien sformułować strategię, w której określi wystarczający zysk lub maksymalną stratę, którą będzie w stanie zaakceptować.
Inwestor musi wyznaczyć właściwy profil ryzyka i zysku, gdzie zysk jest wielokrotnością straty. Profil ryzyka i zysku określa jak duża będzie twoja potencjalna strata wobec planowanego zysku. Chociaż istnieje wiele strategii transakcyjnych, w których zysk przewyższa stratę, zaledwie nieliczne będą zyskowne w dłuższym czasie, jeśli strata na transakcji przekracza zysk, zarobiony na zwycięskiej transakcji.

Zarządzanie ryzykiem jest podstawą strategii transakcyjnej. Załóżmy, że posługujesz się strategią podążającą za trendem, która polega na wyłapywaniu dużych ruchów w określonej grupie aktywów, takich jak pary walutowe. Jeśli zrozumiesz, że prawdopodobnie będziesz częściej tracił niż zarabiał, wtedy zyski przewyższające straty będą konieczne do stworzenia zyskownej strategii inwestycyjnej.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0