Dominik Jamka

Odpowiedzialny za sprzedaż i wsparcie klientów w polskim oddziale easyMarkets. Dominik jest wnikliwym obserwatorem rynku kryptowalut od początków jego istnienia. Prowadzi szkolenia i webinary dotyczące inwestowania w kryptowaluty. Posiada szerokie doświadczenie międzynarodowe w Azji, dalekim wschodzie oraz Europie.

Krajowe Biuro Statystyczne Wielkiej Brytanii opublikowało wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za marzec, które rozmijają się z wcześniejszymi prognozami analityków. Dane pokazują, że ceny konsumpcyjne wzrosły w ciągu miesiąca o 0,1%. Analitycy przewidywali inflację na poziomie 0,3%, czyli poniżej wzrostu w lutym (0,4%). W ujęciu rocznym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 2,5%, zatem poniżej przewidywanych przez inwestorów 2,7%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obejmujący mieszkania spadł z poziomu 2,5% do 2,3%, czyli najniższego poziomu od marca 2017 roku.

Do niskiej inflacji najbardziej przyczyniły się zmiany w sektorze odzieży i obuwia, których inflacja rosła w tempie niższym, niż rok wcześniej. W związku ze zmianami w cyklu budżetowym, znaczący wpływ na inflację miały również ceny napojów alkoholowych oraz tytoniu. Informacje dotyczące opodatkowania tych produktów ogłoszono nie w marcu, a listopadzie 2017.

Jak pamiętamy, w grudniu inflacja na Wyspach Brytyjskich osiągnęła krytyczny poziom 3,1%, w związku z czym gubernator Banku Anglii zmuszony był napisać list do brytyjskiego ministra finansów, wyjaśniając przyczyny takiej sytuacji. W kolejnych miesiącach roczna stopa inflacji malała. W styczniu, lutym oraz marcu inflacja wynosiła odpowiednio 3,0%, 2,7%, and 2,5%.

Powolny wzrost inflacji sprawił, że Bank Anglii obecnie nie śpieszy się z wprowadzaniem podwyżek stóp procentowych. Jak wcześniej wytłumaczyłem, banki centralne korzystają ze stóp procentowych jako narzędzia do ograniczania wzrostu inflacji. Szybko rosnąca inflacja w czasie znikomego wzrostu płac nie jest zazwyczaj dobrą informacją dla konsumentów, którzy zmuszeni są płacić za usługi i towary wyższe ceny mimo, iż ich zarobki nie ulegają zmianie.

W dniu wczorajszym dowiedzieliśmy się, że stopa bezrobocia spadła do 4,2%, natomiast wzrost płac nadal był niski. W ubiegłym miesiącu płace wzrosły o 2,8%, podobnie jak w poprzednim miesiącu. Inwestorzy przewidywali wzrost płac na poziomie 3,0%. Przybyło 55 tys. miejsc pracy, natomiast liczba osób pobierających świadczenia dla bezrobotnych spadła.

Dane te poznajemy w momencie umocnienia funta. W ciągu ostatniego roku funt odnotował znaczący wzrost.  Kurs GBP/USD przeszedł Falę Elliotta i w związku z tym istnieje szansa, że spadnie do poziomu 1.4050.

Tymczasem Eurostat opublikował wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Unii Europejskiej. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł wobec poprzedniego miesiąca o 1,0% (wzrost w poprzednim miesiącu wyniósł 0,2%), natomiast jego wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 1,3% (1,4% w ubiegłym miesiącu). Jednocześnie wartość wskaźnika cen towarów i usług z wykluczeniem tytoniu utrzymał się na poziomie 1,0%. Bazowy wskaźnik cen towarów i usług w ujęciu miesięcznym oraz rocznym pozostał na niezmienionym poziomie 1,4% oraz 1,0%.

Powolna zmiana tego wskaźnika w Europie może sprawić, iż EBC nie będzie spieszyć się z wprowadzaniem podwyżek stóp procentowych. Na poprzednim posiedzeniu członkowie EBC zapowiedzieli dalsze luzowanie polityki pieniężnej do końca sierpnia bieżącego roku.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0