Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

Dane mogą mieć znaczący wpływ na zmienność rynku.
Godziny publikacji danych podane są według czasu polskiego.


PONIEDZIAŁEK

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 8 stycznia, kiedy to jedyną istotną paczkę danych opublikuje Eurostat.


11:00 EUR – Sprzedaż detaliczna – odczyt za listopad

Prognoza (m/m): 1,3% Poprzedni odczyt (m/m): -1,1%
Prognoza (r/r): 2,2% Poprzedni odczyt (r/r): 0,4%

To raport przedstawiający dane dot. Całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej.


WTOREK

Wtorkowa sesja zapowiada się równie spokojnie co poniedziałkowa. Tego dnia poznamy zaledwie kilka ważnych raportów ze Strefy Euro oraz Stanów Zjednoczonych.


11:00 EUR – Stopa bezrobocia – odczyt za listopad

Prognoza: 8,7% Poprzedni odczyt: 8,8%

Publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) raport obejmuje dane o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej Strefy Euro. Za bezrobotnego uznaje się osobę, która jest w wieku między 15 a 74 lata, pozostaje bez pracy, może podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.


16:00 USD – Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) – odczyt za listopad

Poprzedni odczyt: 5,996 mln.

JOLTs czyli Job Openings and Labor Turnover survey to przeprowadzana i publikowana przez amerykańskie Bureau of Labor Statistics ankieta, która pozwala ocenić sytuację na rynku pracy. Wskaźnik mierzy liczbę otwartych wakatów czyli miejsc pracy stworzonych, a jeszcze nie obsadzonych do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Jak to zazwyczaj bywa, im wyższy odczyt wskaźnika tym teoretycznie lepszy jest to sygnał dla waluty. Niższe wartości JOLTs będą z kolei niedźwiedzim sygnałem dla dolara.


ŚRODA

W trakcie środowej sesji poznamy m.in. wyniki produkcji przemysłowej z Wielkiej Brytanii czy cotygodniowe dane dot. zmiany zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych.

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 12:10 decyzja w sprawie stóp procentowych. Konsensus przed publikacją zakłada, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się utrzymać stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, w efekcie czego stopa referencyjna w dalszym ciągu miałaby wynosić 1,50%.


10:30 GBP – Wyniki produkcji przemysłowej – odczyt za listopad

Poprzedni odczyt (m/m): 0,0%
Poprzedni odczyt (r/r): 3,6%

To publikowany przez urząd statystyczny Wielkiej Brytanii raport obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, energetycznym, górnictwie i kopalnictwie Wielkiej Brytanii.


16:30 USD – Zapasy ropy naftowej

Poprzedni odczyt: -7,419 mln. brk

Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.


CZWARTEK

Czwartkowa sesja zapowiada się jeszcze ciekawej. Już w nocy poznamy bowiem wyniki sprzedaży detalicznej z Australii. Najważniejszym wydarzeniem sesji europejskiej będzie natomiast publikacja protokołu z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego dot. polityki monetarnej.


1:30 AUD – Sprzedaż detaliczna – odczyt za listopad

Poprzedni odczyt: 0,5%

11:00 EUR – Wyniki produkcji przemysłowej – odczyt za listopad

Prognoza (m/m): 0,8% Poprzedni odczyt (m/m): 0,2%
Prognoza (r/r): 3,2% Poprzedni odczyt (r/r): 3,7%

13:30 EUR – Protokół z grudniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego


14:30 USD – Inflacja producencka PPI – odczyt za grudzień

Prognoza (m/m): 0,3% Poprzedni odczyt (m/m): 0,4%
Prognoza (r/r): 3,1% Poprzedni odczyt (r/r): 3,1%

Wskaźnik inflacji producenckiej obrazuje zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów produktów przemysłowych na różnych etapach procesu wytwarzania. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.


PIĄTEK

Jak to często bywa, piątkowy kalendarz makroekonomiczny nie należy do najciekawszych. Tego dnia jedyne istotne dane pochodzić będą ze Stanów Zjednoczonych.


14:30 USD – Inflacja konsumencka CPI – odczyt za grudzień

Prognoza (m/m): 0,2% Poprzedni odczyt (m/m): 0,1%
Prognoza (r/r): 1,8% Poprzedni odczyt (r/r): 1,7%

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.


14:30 USD – Wyniki sprzedaży detalicznej – odczyt za grudzień

Prognoza: 0,4% Sprzedaż detaliczna: 0,8%
Prognoza: 0,5% Sprzedaż bez samochodów: 1%

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.

Czy ten artykuł był pomocny?

31 1 0