Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

Po ubiegłotygodniowych decyzjach BoJ, FOMC i BoE dot. polityki monetarnej, w nadchodzącym tygodniu swoje decyzje ogłoszą dwa kolejne banki: RBA oraz RBNZ. Mimo to, nadchodzący tydzień zapowiada się o wiele spokojniej od poprzedniego.

Dane mogą mieć znaczący wpływ na zmienność rynku.


PONIEDZIAŁEK

Poniedziałek zwykle jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 6 listopada, kiedy to na najważniejsze wydarzenie dnia przyjdzie nam czekać aż do godziny 16:00. Mowa tu o odczycie wskaźnika PMI Ivey z Kanady.


16:00 CAD  Indeks Ivey PMI

Prognoza: 60,2 Poprzedni odczyt: 59,6

Wskaźnik obrazuje poziom aktywności gospodarczej Kanady. Poziom indeksu Ivey PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności gospodarczej w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności w stosunku do miesiąca poprzedniego.


WTOREK

Wtorek zapowiada się równie spokojnie. Jednym z najważniejszych wydarzeń wtorkowej sesji będzie zaplanowana na godzinę 4:30 decyzja RBA w sprawie stóp procentowych.


4:30 AUD – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Prognoza: 1,50% Poprzedni odczyt: 1,50%

Jest to jedna z pierwszych istotnych publikacji tego dnia. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Konsensus przed publikacją nie zakłada jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania dolara australijskiego może mieć zatem treść samego oświadczenia.


16:00 USD – Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT)

Prognoza: 6,125 mln Poprzedni odczyt: 6,082 mln

JOLTs czyli Job Openings and Labor Turnover survey to przeprowadzana i publikowana przez amerykańskie Bureau of Labor Statistics ankieta, która pozwala ocenić sytuację na rynku pracy. Wskaźnik mierzy liczbę otwartych wakatów czyli miejsc pracy stworzonych, a jeszcze nie obsadzonych do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Jak to zazwyczaj bywa, im wyzszy odczyt wskaźnika tym teoretycznie lepszy jest to sygnał dla waluty. Niższe wartości JOLTs będą z kolei niedźwiedzim sygnałem dla dolara.


ŚRODA

Środa zapowiada się równie spokojnie jak czwartek. Tego dnia na pierwsze istotne publikacje makroekonomiczne przyjdzie nam czekać aż do godziny 16:30. O wiele bardziej istotne będzie jednak to, co wydarzy się dopiero o godz. 21:00


16:30 USD – Zapasy ropy naftowej

Poprzedni odczyt: -2,435 mln. brk

Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.


21:00 NZD – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Prognoza: 1,75% Poprzedni odczyt: 1,75%

Na godzinę 21:00 zaplanowano publikację protokołu z posiedzenia RBNZ. Zawiera on decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Podobnie jak w przypadku RBA, analitycy nie spodziewają się jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania dolara nowozelandzkiego może mieć zatem treść samego protokołu oraz wydźwięk późniejszego wystąpienia szefa RBZN, Graeme Wheelera.


22:00 NZD – Przemawia prezes RBNZ, Graeme Wheeler

Na godzinę 22:00 zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu Reserve Bank of New Zealand. Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności odczytywane jest oświadczenie RBNZ a następnie odbywa się sesja pytań i odpowiedzi (Q&A). Ogólny wydźwięk (gołębi bądź jastrzębi) może wpływać na zwiększoną zmienność na parach walutowych i rynkach skorelowanych z dolarem nowozelandzkim.


CZWARTEK

Podczas czwartkowej sesji na szczególną uwagę zasługują zaplanowane na godzinę 14:30 dane ze Stanów Zjednoczonych.


14:30 USD – Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Prognoza: 225 tys. Poprzedni odczyt: 229 tys.

To raport przedstawiający informacje na temat liczby osób, które po raz pierwszy w życiu złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.


PIĄTEK

W piątek cała uwaga skupiona zostanie zapewne na dwie publikacje. Pierwszą z nich poznamy o godz. 1:30, drugą natomiast o godz. 10:30.


1:30 AUD – Raport RBA nt. Polityki monetarnej


10:30 GBP – Wyniki produkcji przemysłowej

Prognoza: 0,3% Poprzedni odczyt: 0,4%

To publikowany przez urząd statystyczny Wielkiej Brytanii raport obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, energetycznym, górnictwie i kopalnictwie Wielkiej Brytanii.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0