Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

PONIEDZIAŁEK

Mimo, że poniedziałek jest zazwyczaj jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego, to 5 marca 2018 zapowiada się całkiem interesująca sesja. Już samo otwarcie rynków może przynieść nieco większą zmienność niż zazwyczaj. Będzie to spowodowane oczywiście niedzielnymi wyborami powszechnymi we Włoszech.


16:00 USD – Indeks ISM dla usług – odczyt za luty

Poprzedni odczyt: 59,9 Prognoza: 59,0

To publikowany przez Institute for Supply Management (ISM – Instytut Zarządzania Podażą) raport obrazujący zmiany aktywności sektora usługowego w Stanach Zjednoczonych. Odczyt powyżej poziomu 50 oznacza wzrost aktywności sektora w stosunku do miesiąca poprzedniego. Odczyt poniżej tej wartości oznacza natomiast pogorszenie sytuacji.


WTOREK

Jednym z najistotniejszych wydarzeń wtorkowej sesji bez wątpienia będzie decyzja monetarna Banku Rezerw Australii, którą poznamy już o godz 4:30. W drugiej części dnia na szczególną uwagę zasługuje natomiast zaplanowana na godz. 16:00 publikacja z Kanady.


1:30 AUD – Sprzedaż detaliczna – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt: -0,5% Prognoza: 0,4%

To publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) raport przedstawiający wyniki sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej.


4:30 AUD – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Poprzedni odczyt: 1,50% Prognoza: 1,50%

Jest to jedna z najistotniejszych publikacji tego dnia. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Konsensus przed publikacją nie zakłada jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania dolara australijskiego może mieć zatem treść samego oświadczenia.


16:00 CAD – Wskaźnik Ivey PMI – odczyt za luty

Poprzedni odczyt: 55,2 Prognoza: 61,0

Wskaźnik obrazuje poziom aktywności gospodarczej Kanady. Poziom indeksu Ivey PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności gospodarczej w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności w stosunku do miesiąca poprzedniego.


ŚRODA

W trakcie środowej sesji uwaga inwestorów skupiona zostanie na danych z Australii, Strefy Euro i Stanów Zjednoczonych. Najistotniejszym wydarzeniem dnia będzie jednak zaplanowana na godz. 16:00 decyzja monetarna Bank of Canada.

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana decyzja w sprawie stóp procentowych. Konsensus przed publikacją nie zakłada jednak jakiegokolwiek ruchu na stopach.


1:30 AUD – PKB Q4

Poprzedni odczyt (k/k): 0,6% Prognoza (k/k): 0,6%
Poprzedni odczyt (r/r): 2,8% Prognoza (r/r): 2,5%

Wskaźnik obrazuje finalną wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Australii publikuje Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii).


11:00 EUR – PKB Q4

Poprzedni odczyt (k/k): 0,6% Prognoza (k/k): 0,6%
Poprzedni odczyt (r/r): 2,7% Prognoza (r/r): 2,7%

14:15 USD – Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP – odczyt za luty

Poprzedni odczyt: 234 tys. Prognoza: 195 tys.

Raport przedstawia liczbę osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) na podstawie danych zebranych w około 400 tysiącach amerykańskich przedsiębiorstw będących klientami ADP.


16:00 CAD – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Poprzedni odczyt: 1,25% Prognoza: 1,25%

Na godzinę 16:00 zaplanowano publikację oświadczenia Bank of Canada (BoC). Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Po styczniowej podwyżce konsensus przed publikacją zakłada utrzymanie stóp procentowych na poziomie 1,25%.


16:30 USD – Zapasy ropy naftowej

Poprzedni odczyt: 3,019 mln. brk

Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.


CZWARTEK

Po środowej decyzji BoC, w trakcie czwartkowej sesji podobną decyzję podejmie również Europejski Bank Centralny.


0:50 JPY – PKB Q4

Poprzedni odczyt (k/k): 0,1% Prognoza (k/k): 0,2%
Poprzedni odczyt (r/r): 0,5% Prognoza (r/r): 0,9%

13:45 EUR – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Poprzedni odczyt: 0,00% Prognoza: 0,00%

Na godzinę 13:45 zaplanowano publikację oświadczenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Podobnie jak w przypadku RBA i BoC, analitycy nie spodziewają się jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania europejskiej waluty może mieć zatem treść samego oświadczenia oraz wydźwięk późniejszej konferencji prasowej.


14:30 EUR – Przemawia prezes EBC, Mario Draghi

Na godzinę 14:30 zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności odczytywane jest oświadczenie EBC a następnie odbywa się sesja pytań i odpowiedzi (Q&A). Ogólny wydźwięk (gołębi bądź jastrzębi) może wpływać na zwiększoną zmienność na parach walutowych i rynkach skorelowanych z euro.


PIĄTEK

Piątkowa sesja zapowiada się niezwykle interesująco. Oprócz danych dotyczących stóp procentowych z Japonii poznamy również wyniki zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych ze Stanów Zjednoczonych.


Nieokreślono JPY – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Poprzedni odczyt: -0,10% Prognoza: -0,10%

Jest to jedno z dwóch najważniejszych wydarzeń tego dnia. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Jeżeli Bank Japonii nie zdecyduje się na jakikolwiek ruch na stopach, ogromny wpływ na notowania jena japońskiego może mieć treść samego oświadczenia oraz wydźwięk późniejszej konferencji prasowej.


10:30 GBP – Wyniki produkcji przemysłowej – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt (m/m): 0,3% Prognoza (m/m): 0,2%
Poprzedni odczyt (r/r): 1,4% Prognoza (r/r): 2,8%

To publikowany przez urząd statystyczny Wielkiej Brytanii raport obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, energetycznym, górnictwie i kopalnictwie Wielkiej Brytanii.


14:30 USD – Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (NFP) – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt: 200 tys. Prognoza: 190 tys.

Amerykański wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych i usługowych, nieuwzględniający liczby pracowników w rolnictwie, osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych oraz organizacjach rządowych i non-profit. Oprócz łącznych wyników zatrudnienia w sektorze pozarolniczym będzie interesowała nas jego miesięczna zmiana, co pozwala określić obecną sytuację na rynku pracy. Dodatnia zmiana oznacza stworzenie nowych miejsc zatrudnienia. Jeżeli zmiana NFP jest niższa od prognozowanej (lub rocznej średniej) wtedy odczyt charakteryzowany jest jako negatywny. Zmiana dodatnia odbierana jest przez rynek natomiast pozytywnie.


14:30 USD – Stopa bezrobocia – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt: 4,1% Prognoza: 4,0%

14:30 CAD – Sytuacja na rynku pracy – odczyt za styczeń

Zmiana zatrudnienia: -88 tys. Prognoza: 10 tys.
Stopa bezrobocia: 5,9% Prognoza: 5,8%

To publikowany przez urząd statystyczny Wielkiej Brytanii raport obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, energetycznym, górnictwie i kopalnictwie Wielkiej Brytanii.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0