Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

PONIEDZIAŁEK

Trzeci dzień roboczy miesiąca wiąże się z licznymi odczytami PMI dla sektora usług.


10:00 EUR – Indeks PMI dla usług – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt: 57,6 Prognoza: 57,6

Na świecie istnieją dwa główne podmioty odpowiedzialne za publikację wskaźnika. Pierwszy z nich to Markit Group publikujący odczyty dla 30 krajów z całego świata. Drugi – Institute of Supply Management (ISM) – skupia się natomiast tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim. Raporty PMI Markit publikowane są zawsze na początku każdego miesiąca roboczego. PMI sektora przemysłowego pierwszego dnia, PMI sektora budowlanego drugiego, a PMI sektora usług w trzeci dzień roboczy każdego miesiąca. Wskaźnik ten obrazuje aktywność sektora usług i opisuje aktualną sytuację w gospodarce.


10:30 GBP – Indeks PMI dla usług – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt: 54,2 Prognoza: 54,3

 


11:00 GBP – Sprzedaż detaliczna – odczyt za grudzień

Poprzedni odczyt (m/m): 1,5% Prognoza (m/m): -1,0%
Poprzedni odczyt (r/r): 2,8% Prognoza (r/r): 1,8%

To raport przedstawiający dane dot. całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej. Zawiera dane zarówno o sprzedaży bezpośredniej jak i wysyłkowej, dzieląc produkty na grupy takie jak żywność i napoje, odzież, sprzęt elektroniczny.


16:00 USD – Indeks ISM dla usług – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt: 56,0 Prognoza: 56,3

To publikowany przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą) raport obrazujący zmiany aktywności sektora usługowego w Stanach Zjednoczonych. Odczyt powyżej poziomu 50 oznacza wzrost aktywności sektora w stosunku do miesiąca poprzedniego. Odczyt poniżej tej wartości oznacza natomiast pogorszenie sytuacji.


WTOREK

Jednym z najistotniejszych wydarzeń wtorkowej sesji bez wątpienia będzie decyzja monetarna Banku Rezerw Australii, którą poznamy już o godz 4:30. W drugiej części dnia na szczególną uwagę zasługują dwie, zaplanowane na godz. 16:00 publikacje ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.


1:30 AUD – Sprzedaż detaliczna – odczyt za grudzień 2017 r.

Poprzedni odczyt (m/m): 1,2% Prognoza (m/m): -0,2%

To publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) raport przedstawiający wyniki sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej.


4:30 AUD – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Poprzedni odczyt: 1,50% Prognoza: 1,50%

Jest to jedna z najistotniejszych publikacji tego dnia. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Konsensus przed publikacją nie zakłada jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania dolara australijskiego może mieć zatem treść samego oświadczenia.


16:00 USD – Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) – odczyt za grudzień 2017 r.

Poprzedni odczyt: 5,879 mln. Prognoza: 6,038 mln.

JOLTs czyli Job Openings and Labor Turnover survey to przeprowadzana i publikowana przez amerykańskie Bureau of Labor Statistics ankieta, która pozwala ocenić sytuację na rynku pracy. Wskaźnik mierzy liczbę otwartych wakatów czyli miejsc pracy stworzonych, a jeszcze nie obsadzonych do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Jak to zazwyczaj bywa, im wyższy odczyt wskaźnika tym teoretycznie lepszy jest to sygnał dla waluty. Niższe wartości JOLTs będą z kolei niedźwiedzim sygnałem dla dolara.


16:00 CAD – Wskaźnik Ivey PMI – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt: 60,4

Wskaźnik obrazuje poziom aktywności gospodarczej Kanady. Poziom indeksu Ivey PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności gospodarczej w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności w stosunku do miesiąca poprzedniego.


22:45 NZD – Sytuacja na rynku pracy – odczyt za Q4 2017 r.

Stopa bezrobocia: 4,6% Prognoza: 4,7%
Zmiana zatrudnienia (k/k): 2,2% Prognoza (k/k): 0,8%

To raport obrazujący stopę bezrobocia czyli ilość osób bezrobotnych wyrażoną jako procent całej siły roboczej oraz zmianę zatrudnienia czyli zmianę ilości osób zatrudnionych w nowozelandzkich przedsiębiorstwach.


ŚRODA

Po wtorkowej decyzji RBA, w środę poznamy podobne oświadczenia RBNZ oraz NBP. Jak co tydzień, EIA opublikuje również najświeższy raport przedstawiający wielkość zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku.


16:30 USD – Zapasy ropy naftowej

Poprzedni odczyt: 6,776 mln. brk

Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.


21:00 NZD – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Poprzedni odczyt: 1,75% Prognoza: 1,75%

Na godzinę 21:00 zaplanowano publikację protokołu z posiedzenia RBNZ. Zawiera on decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Podobnie jak w przypadku RBA, analitycy nie spodziewają się jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania dolara nowozelandzkiego może mieć zatem treść samego protokołu oraz wydźwięk późniejszego wystąpienia szefa RBZN, Granta Spencera.


22:00 NZD – Przemawia prezes RBNZ, Grant Spencer

Na godzinę 22:00 zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu Reserve Bank of New Zealand. Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności odczytywane jest oświadczenie RBNZ a następnie odbywa się sesja pytań i odpowiedzi (Q&A). Ogólny wydźwięk (gołębi bądź jastrzębi) może wpływać na zwiększoną zmienność na parach walutowych i rynkach skorelowanych z dolarem nowozelandzkim. Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana decyzja w sprawie stóp procentowych. Konsensus przed publikacją nie zakłada jednak jakiegokolwiek ruchu na stopach. Tradycyjnie, na godzinę 16:00 zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP).


CZWARTEK

W trakcie czwartkowej sesji uwaga inwestorów skupiona zostanie na zaplanowanej na godz. 13:00 decyzji monetarnej Banku Anglii.


13:00 GBP – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Poprzedni odczyt: 0,50% Prognoza: 0,50%

Na godzinę 13:00 zaplanowano publikację decyzji Banku Anglii w sprawie stóp procentowych i protokołu z posiedzenia MPC. W tym wypadku analitycy również spodziewają się, że członkowie BoE jednogłośnie zdecydują o utrzymaniu stóp procentowych na obecnym poziomie.


PIĄTEK

W trakcie piątkowej sesji warto zwrócić szczególną uwagę na wyniki produkcji przemysłowej z Wielkiej Brytanii i sytuacji na rynku pracy w Kanadzie.


1:30 AUD – Protokoł z ostatniego posiedzenia RBA – tak zwane minutes


10:30 GBP – Wyniki produkcji przemysłowej – odczyt za grudzień

Poprzedni odczyt (m/m): 0,4% Prognoza (m/m): -0,9%
Poprzedni odczyt (r/r): 2,5% Prognoza (r/r): 0,3%

To publikowany przez urząd statystyczny Wielkiej Brytanii raport obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, energetycznym, górnictwie i kopalnictwie Wielkiej Brytanii.


14:30 CAD – Sytuacja na rynku pracy – odczyt za styczeń

Stopa bezrobocia: 5,7% Prognoza: 6,0%
Zmiana zatrudnienia: 78,6 tys. Prognoza: 1 tys.

To raport obrazujący stopę bezrobocia czyli ilość osób bezrobotnych wyrażoną jako procent całej siły roboczej oraz zmianę zatrudnienia czyli zmianę ilości osób zatrudnionych w kanadyjskich przedsiębiorstwach.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0