Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

Dane mogą mieć znaczący wpływ na zmienność rynku.
Godziny publikacji danych podane są według czasu polskiego.


PONIEDZIAŁEK

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych.


10:30 GBP – Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego

Poprzedni odczyt: 50,8

Na świecie istnieją dwa główne podmioty odpowiedzialne za publikację wskaźnika. Pierwszy z nich to Markit Group publikujący odczyty dla 30 krajów z całego świata. Drugi – Institute of Supply Management (ISM) – skupia się natomiast tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim. Raporty PMI Markit publikowane są zawsze na początku każdego miesiąca roboczego. PMI sektora przemysłowego pierwszego dnia, PMI sektora budowlanego drugiego, a PMI sektora usług w trzeci dzień roboczy każdego miesiąca. Wskaźnik ten obrazuje aktywność sektora przemysłowego i opisuje aktualną sytuację w gospodarce.


WTOREK

Wtorkowa sesja zapowiada się już zdecydowanie bardziej interesująco. Tego dnia poznamy bowiem decyzje i oświadczenia na temat stóp procentowych Banku Rezerw Australii oraz Narodowego Banku Polskiego.

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana decyzja w sprawie stóp procentowych. Konsensus przed publikacją nie zakłada jednak jakiegokolwiek ruchu na stopach. Tradycyjnie, na godzinę 16:00 zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP).


1:30 AUD – Sprzedaż detaliczna

Prognoza: 0,3% Poprzedni odczyt: 0,0%

4:30 AUD – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Prognoza: 1,5% Poprzedni odczyt: 1,5%

Jest to jedna z najistotniejszych publikacji tego dnia. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Konsensus przed publikacją nie zakłada jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania dolara australijskiego może mieć zatem treść samego oświadczenia.


10:00 EUR – Wskaźnik PMI dla usług

Prognoza: 56,2 Poprzedni odczyt: 56,2

10:30 GBP – Wskaźnik PMI dla usług

Prognoza: 55,0 Poprzedni odczyt: 55,6

11:00 EUR – Sprzedaż detaliczna

Prognoza (m/m): -0,7% Poprzedni odczyt (m/m): 0,7%
Prognoza (r/r): 1,5% Poprzedni odczyt (r/r): 3,7%

16:00 USD – Wskaźnik ISM dla przemysłu

Prognoza: 59,3 Poprzedni odczyt: 60,1

ŚRODA

Po wtorkowych decyzjach RBA i RPP, podczas środowej sesji poznamy decyzję i oświadczenie na temat stóp procentowych Banku Kanady (BoC).


1:30 AUD – PKB Q3

Prognoza (k/k): 0,7% Poprzedni odczyt (k/k): 0,8%
Prognoza (r/r): 3,0% Poprzedni odczyt (r/r): 1,8%

Wskaźnik obrazuje finalną wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Australii publikuje Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii).


14:15 USD – Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP

Prognoza: 214 tys. Poprzedni odczyt: 235 tys.

Podaje on liczbę osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) na podstawie danych zebranych w około 400 tysiącach amerykańskich przedsiębiorstw będących klientami ADP. Jako, że publikowany jest w pierwszą środę miesiąca, wiele osób upatruje w nim podpowiedzi i wskazówek odnośnie odczytów NFP (publikowanych w pierwszy piątek miesiąca).


16:00 CAD – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Prognoza: 1,00% Poprzedni odczyt: 1,00%

Na godzinę 16:00 zaplanowano publikację oświadczenia Bank of Canada (BoC). Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Konsensus przed publikacją nie zakłada jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania dolara kanadyjskiego może mieć zatem treść samego oświadczenia oraz raportu dotyczącego polityki monetarnej.


16:30 USD – Zapasy ropy naftowej

Poprzedni odczyt: -3,429 mln. brk

Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.


CZWARTEK

Po dwóch niezwykle interesujących sesjach, czwartek zapowiada się stosunkowo spokojnie. Dzień ten moglibyśmy uznać jako cieszę przed burzą.


12:00 EUR – PKB Q3

Prognoza (k/k): 0,6% Poprzedni odczyt (k/k): 0,6%
Prognoza (r/r): 2,5% Poprzedni odczyt (r/r): 2,5%

Wskaźnik obrazuje finalną wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Strefy Euro publikuje Eurostat.


16:00 CAD – Indeks Ivey PMI

Poprzedni odczyt: 63,8

Wskaźnik obrazuje poziom aktywności gospodarczej Kanady. Poziom indeksu Ivey PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności gospodarczej w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności w stosunku do miesiąca poprzedniego.


PIĄTEK

Czwartek świadomie nazwałem „ciszą przed burzą”, gdyż podczas piątkowej sesji poznamy najistotniejszą w tym tygodniu publikację ze Stanów Zjednoczonych. Mowa tu oczywiście o wynikach NFP (zatrudnienia w sektorze pozarolniczym). Mimo, że raport ten publikowany jest zwykle w pierwszy piątek miesiąca to właśnie teraz jest jeden (z dwóch w tym roku) wyjątek od reguły.


00:50 JPY – PKB Q3

Prognoza (k/k): 0,3% Poprzedni odczyt (k/k): 0,3%
Prognoza (r/r): 1,7% Poprzedni odczyt (r/r): 1,4%

10:30 GBP – Wyniki produkcji przemysłowej

Prognoza: 0,2% Poprzedni odczyt: 0,7%

To publikowany przez urząd statystyczny Wielkiej Brytanii raport obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, energetycznym, górnictwie i kopalnictwie Wielkiej Brytanii.


14:30 USD – Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (NFP)

Prognoza: 185 tys. Poprzedni odczyt: 261 tys.

Amerykański wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych i usługowych, nieuwzględniający liczby pracowników w rolnictwie, osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych oraz organizacjach rządowych i non-profit. Oprócz łącznych wyników zatrudnienia w sektorze pozarolniczym będzie interesowała nas jego miesięczna zmiana, co pozwala określić obecną sytuację na rynku pracy. Dodatnia zmiana oznacza stworzenie nowych miejsc zatrudnienia. Jeżeli zmiana NFP jest niższa od prognozowanej (lub rocznej średniej) wtedy odczyt charakteryzowany jest jako negatywny. Zmiana dodatnia odbierana jest przez rynek natomiast pozytywnie.


14:30 USD – Stopa bezrobocia

Prognoza: 4,2% Poprzedni odczyt: 4,1%

 

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0