Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

ŚRODA

Biorąc pod uwagę ilość zaplanowanych, istotnych publikacji makroekonomicznych środa bez wątpienia prezentuje się najciekawiej na tle całego tygodnia. Oprócz wspomnianej już wcześniej decyzji monetarnej FOMC, tego dnia poznamy również istotne publikacje z Australii, Kanady oraz Strefy Euro.

11:00 EUR – inflacja konsumencka CPI – szacunkowy odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt (r/r): 1,4% Odczyt: 1,3%

11:00 EUR – stopa bezrobocia – odczyt za grudzień

Poprzedni odczyt: 8,7% Odczyt: 8,7%

Publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) raport obejmuje dane o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej Strefy Euro. Za bezrobotnego uznaje się osobę, która jest w wieku między 15 a 74 lata, pozostaje bez pracy, może podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.


14:15 USD – Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt: 250 tys. Prognoza: 183 tys.

Raport przedstawia liczbę osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) na podstawie danych zebranych w około 400 tysiącach amerykańskich przedsiębiorstw będących klientami ADP.


14:30 CAD – PKB – odczyt za listopad 2017 r.

Poprzedni odczyt (m/m): 0,0% Prognoza (m/m): 0,4%

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej

Poprzedni odczyt: -1,071 mln. brk Prognoza: -1.600 mln. brk

Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.


20:00 USD – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Poprzedni odczyt: 1,50% Prognoza: 1,50%

Na godzinę 20:00 zaplanowano publikację oświadczenia FOMC. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Pod grudniowej podwyżce stóp procentowych, tym razem konsensus przed publikacją nie zakłada żadnego ruchu w wykonaniu Rezerwy Federalnej.


CZWARTEK

Pierwszy dzień lutego wiąże się z licznymi odczytami PMI dla sektora przemysłu.


10:00 EUR – Indeks PMI dla przemysłu – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt: 59,6 Prognoza: 59,6

Na świecie istnieją dwa główne podmioty odpowiedzialne za publikację wskaźnika. Pierwszy z nich to Markit Group publikujący odczyty dla 30 krajów z całego świata. Drugi – Institute of Supply Management (ISM) – skupia się natomiast tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim. Raporty PMI Markit publikowane są zawsze na początku każdego miesiąca roboczego. PMI sektora przemysłowego pierwszego dnia, PMI sektora budowlanego drugiego, a PMI sektora usług w trzeci dzień roboczy każdego miesiąca. Wskaźnik ten obrazuje aktywność sektora przemysłowego i opisuje aktualną sytuację w gospodarce.


10:30 GBP – Indeks PMI dla przemysłu – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt: 56,3 Prognoza: 56,5

16:00​ USD – Indeks ISM dla przemysłu – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt: 59,7 Prognoza: 59,0

To publikowany przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą) raport obrazujący zmiany aktywności sektora przemysłowego w Stanach Zjednoczonych. Odczyt powyżej poziomu 50 oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Odczyt poniżej tej wartości oznacza natomiast pogorszenie sytuacji.


PIĄTEK

W trakcie piątkowej sesji uwaga inwestorów skupiona będzie na zaplanowanej na godz. 14:30 publikacji raportu Bureau of Labor Statistics (BLS) dotyczącego zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych.


10:30 GBP – Indeks PMI dla sektora budowlanego

Poprzedni odczyt: 52,2 Prognoza: 52,0

14:30 USD – Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (NFP) – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt: 148 tys. Prognoza: 178 tys.

Amerykański wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych i usługowych, nieuwzględniający liczby pracowników w rolnictwie, osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych oraz organizacjach rządowych i non-profit. Oprócz łącznych wyników zatrudnienia w sektorze pozarolniczym będzie interesowała nas jego miesięczna zmiana, co pozwala określić obecną sytuację na rynku pracy. Dodatnia zmiana oznacza stworzenie nowych miejsc zatrudnienia. Jeżeli zmiana NFP jest niższa od prognozowanej (lub rocznej średniej) wtedy odczyt charakteryzowany jest jako negatywny. Zmiana dodatnia odbierana jest przez rynek natomiast pozytywnie.


14:30 USD – Stopa bezrobocia – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt: 4,1% Prognoza: 4,1%

To obszerny raport obrazujący wartość zamówień na środki trwałe oraz dobra nietrwałe i zapasy w przedsiębiorstwach.

Czy ten artykuł był pomocny?

1 0 0