Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

Miniony tydzień na rynkach walutowych mijał stosunkowo spokojnie. Kalendarz makroekonomiczny pozbawiony był danych, które mogłyby wywołać ponadprzeciętną zmienność. Co ciekawe, przyszły tydzień zapowiada się równie bądź nawet jeszcze bardziej spokojnie.

Dane mogą mieć znaczący wpływ na zmienność rynku.

Godziny publikacji danych podane są według czasu polskiego.


PONIEDZIAŁEK

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 27 listopada, kiedy to za jedno z najbardziej interesujących wydarzeń dnia przyjdzie nam poczekać aż do godziny 16:00.


16:00 USD – Sprzedaż nowych nieruchomości – październik

Prognoza: 620 tys. Poprzedni odczyt: 667 tys.

To publikowany przez Census Bureau raport obrazujący ilość sprzedanych nowych domów. Raport zawiera dane miesięczne i jest publikowany ok. 25 dni po zakończeniu miesiąca.


WTOREK

16:00 USD – Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board – listopad

Prognoza: 124,0 Poprzedni odczyt: 125,9

To publikowany przez Conference Board (organizację badawczą dostarczającą informacji na temat rynku) raport dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodów, planowanych zakupów. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest w ostatni wtorek miesiąca.


ŚRODA

W środę poznamy aż dwie istotne publikacje makroekonomiczne. Mimo, że obie pochodzić będą ze Stanów Zjednoczonych, to na tle niezwykle spokojnego tygodnia środa i tak zapowiada się jako jedna z najbardziej interesujących sesji.


14:30 USD – PKB Q3 (annualizowany)

Prognoza: 3,2% Poprzedni odczyt: 3,0%

PKB annualizowany przedstawia hipotetyczną zmianę PKB (wartości rynkowej wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce) w ciągu najbliższego roku, przy założeniu, że dynamika zmiany byłaby w tym czasie taka sama jak ostatni odczyt z kwartału na kwartał. Wartości PKB dla USA publikuje Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA).


16:30 USD – Zapasy ropy naftowej

Prognoza: -1,545 mln. brk Poprzedni odczyt: -1,855 mln. brk

Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.


CZWARTEK

Podczas czwartkowej sesji na szczególną uwagę zasługują dane ze Strefy Euro. O godzinie 11:00 poznamy bowiem wyniki inflacji konsumenckiej oraz wartość stopy bezrobocia.


11:00 EUR – Inflacja konsumencka CPI – szacunkowy odczyt za listopad

Prognoza: 1,6% Poprzedni odczyt: 1,4%

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.


11:00 EUR – stopa bezrobocia – październik

Prognoza: 8,9% Poprzedni odczyt: 8,9%

Publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) raport obejmuje dane o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej Strefy Euro. Za bezrobotnego uznaje się osobę, która jest w wieku między 15 a 74 lata, pozostaje bez pracy, może podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.


PIĄTEK

Po całym, spokojnym tygodniu piątek wydaje się chyba najbardziej interesujący. Tego dnia poznamy bowiem istotne publikacje makroekonomiczne ze Strefy Euro, z Wielkiej Brytanii, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych.


10:00 EUR – Indeks PMI dla przemysłu – odczyt finalny za listopad

Prognoza: 60,0 Poprzedni odczyt: 60,0

Na świecie istnieją dwa główne podmioty odpowiedzialne za publikację wskaźnika. Pierwszy z nich to Markit Group publikujący odczyty dla 30 krajów z całego świata. Drugi – Institute of Supply Management (ISM) – skupia się natomiast tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim. Raporty PMI Markit publikowane są zawsze na początku każdego miesiąca roboczego. PMI sektora przemysłowego pierwszego dnia, PMI sektora budowlanego drugiego, a PMI sektora usług w trzeci dzień roboczy każdego miesiąca. Wskaźnik ten obrazuje aktywność sektora przemysłowego i opisuje aktualną sytuację w gospodarce.


10:30 GBP – Indeks PMI dla przemysłu – listopad

Prognoza: 56,5 Poprzedni odczyt: 56,3

14:30 CAD – Sytuacja na rynku pracy

Zmiana zatrudnienia, prognoza: 15,0 tys. Zmiana zatrudnienia, poprzednio: 35,3 tys.
Stopa bezrobocia, prognoza: 6,2% Stopa bezrobocia, poprzednio: 6,3%

14:30 CAD – PKB – wrzesień

Prognoza (m/m): 0,1% Poprzedni odczyt (m/m): -0,1%
Poprzedni odczyt (k/k): 1,1%

Wskaźnik obrazuje finalną wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady). Miesięczny PKB publikowany jest ok. 60 dni po zakończeniu miesiąca.


15:30 CAD – Indeks PMI dla przemysłu – listopad

Poprzedni odczyt: 54,3

15:45 USD – Indeks PMI dla przemysłu – listopad

Poprzedni odczyt: 54,6

16:00 USD – Indeks ISM dla przemysłu – listopad

Prognoza: 58,5 Poprzedni odczyt: 58,7

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0