Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

PONIEDZIAŁEK

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 16 marca, kiedy to w kalendarzu makroekonomicznym nie ma zaplanowanej żadnej istotnej publikacji.


WTOREK

Wtorkowa sesja również zapowiada się stosunkowo spokojnie. Tego dnia jedną z najistotniejszych publikacji będzie raport dot. Zaufania konsumentów wg Conference Board.


16:00 USD – Zaufanie konsumentów wg Conference Board

Poprzedni odczyt: 130,8 Prognoza: 131,0

Indeks zaufania konsumentów to publikowany przez Conference Board raport sporządzany na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych na próbie 5000 gospodarstw domowych. Badani udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodów, planowanych zakupów. Im wyższy odczyt indeksu tym bardziej optymistyczne odpowiedzi uzyskano w badaniu. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest w ostatni wtorek miesiąca.


ŚRODA

Środowa sesja zdominowana zostanie przez istotne publikacje makroekonomiczne zza oceanu. Tego dnia na szczególną uwagę zasługują raporty dot. dynamiki Produktu Krajowego Brutto, podpisanych umów kupna domów oraz poziomu zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku.


14:30 USD – PKB Q4

Poprzedni odczyt (k/k): 2,5% Prognoza (k/k): 2,6%

Wskaźnik obrazuje wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla USA publikuje Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA).


16:00 USD – Indeks podpisanych umów kupna domów

Poprzedni odczyt: -4,7% Prognoza: 2,3%

To raport dostarczający informacji o liczbie zawartych lecz jeszcze nie sfinalizowanych umów sprzedaży istniejących domów i mieszkań. Z uwagi na fakt, że podpisanie umowy wyprzedza zwykle sfinalizowanie transakcji o 4-6 tygodni, umożliwia on prognozowanie poziomu sprzedaży domów na rynku wtórnym. Raport ten nie zawiera jednak danych o podpisanych umowach sprzedaży nowych domów.


16:30 USD – Zapasy ropy naftowej

Poprzedni odczyt: -2,622 mln. brk

Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.


CZWARTEK

Czwartkowa sesja zapowiada się juz zdecydowanie ciekawiej. Tego dnia poznamy istotne publikacje makroekonomiczne z Nieniec, Wielkiej Brytanii, Kanady oraz z naszej rodzimej gospodarki.

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja wstępnego rezultatu inflacji konsumenckiej CPI za marzec br.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.


10:30 GBP – PKB Q4

Poprzedni odczyt (k/k): 0,4% Prognoza (k/k): 0,4%
Poprzedni odczyt (r/r): 1,4% Prognoza (k/k): 1,4%

Wskaźnik obrazuje wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Wielkiej Brytanii publikuje Office for National Statistics (urząd statystyczny Wielkiej Brytanii).


14:30 CAD – PKB

Poprzedni odczyt (m/m): 0,1% Prognoza (m/m): 0,1%

Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.


PIĄTEK

Wielki piątek wiąże się z tym, że wiele gospodarek tego dnia ma już dziń wolny. W związku z tym kalendarz makroekonomiczny jest niemal pusty i próżno spodziewać się większej zmienności na rynkach. Nawet jeżeli zmienność będzie większa, to raczej przez wzgląd na koniec miesiąca i kwartału aniżeli przez wpływ istotnych publikacji makroekonomicznych na rynek.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0