Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

W nadchodzącym tygodniu ilość zaplanowanych, istotnych publikacji makroekonomicznych jest stosunkowo niewielka. Nie oznacza to jednak, że czeka nas nudny tydzień. Wręcz przeciwnie. W ciągu najbliższy dni aż dwa Banki Centralne podejmą decyzje dotyczące polityki monetarnej.


Poniedziałek

Poniedziałek zwykle jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 23 października, kiedy to kalendarz jest niemal pusty. Ponadto na ograniczoną zmienność na rynkach może wpływać równie ż fakt, iż w Nowej Zelandii obchodzone będzie wówczas Święto Pracy i tamtejsi inwestorzy będą mieli wolne.

Wtorek 

Równie spokojnie zapowiada się również wtorkowa sesja. W tym dniu poznamy jedynie odczyty wskaźników PMI dla przemysłu i usług we Francji, Niemczech, Strefy Euro oraz Stanów Zjednoczonych.

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja Stopy Bezrobocia. Mimo i tak już rekordowo niskich poziomów, analitycy prognozują, że bezrobocie w Polsce zmalało we wrześniu do 6,9% z 7% przed miesiącem.

Środa

Pod względem zaplanowanych publikacji makroekonomicznych, środowa sesja zapowiada się najciekawiej z całego tygodnia. Tego dnia poznamy istotne dane z Australii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.

2:30 AUD – inflacja konsumencka CPI 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.

 • Poprzedni odczyt (k/k): 0,2%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,9%
 • Prognozy (k/k): 0,4%

10:30 GBP – PKB Q3

Wskaźnik obrazuje finalną wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Wielkiej Brytanii publikuje National Statistics (urząd statystyczny Wielkiej Brytanii).

 • Poprzedni odczyt (k/k): 0,3%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,5%

16:00 CAD – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Na godzinę 16:00 zaplanowano publikację oświadczenia Bank of Canada (BoC). Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Po wrześniowej, niespodziewanej podwyżce stóp do poziomu 1,00% z 0,75%, analitycy nie spodziewają się jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania dolara kanadyjskiego może mieć zatem treść samego oświadczenia oraz raportu dotyczącego polityki monetarnej.

 • Poprzedni odczyt: 1,00%
 • Prognoza: 1,00%

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej 

Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.

 • Poprzedni odczyt: -5,731 mln. Brk

17:15 CAD – Przemawia prezes BoC, Stephen Poloz

Na godzinę 17:15 zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu Bank of Canada. Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności odczytywane jest oświadczenie BoC a następnie odbywa się sesja pytań i odpowiedzi (Q&A). Ogólny wydźwięk (gołębi bądź jastrzębi) może wpływać na zwiększoną zmienność na parach walutowych i rynkach skorelowanych z dolarem kanadyjskim.

Czwartek

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem czwartkowej sesji będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych.

13:45 EUR – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Na godzinę 16:00 zaplanowano publikację oświadczenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Podobnie jak w przypadku BoC, analitycy nie spodziewają się jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania europejskiej waluty może mieć zatem treść samego oświadczenia oraz wydźwięk późniejszej konferencji prasowej.

 • Poprzedni odczyt: 0,00%
 • Prognoza: 0,00%

14:30 EUR – Przemawia prezes EBC, Mario Draghi

Na godzinę 14:30 zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności odczytywane jest oświadczenie EBC a następnie odbywa się sesja pytań i odpowiedzi (Q&A). Ogólny wydźwięk (gołębi bądź jastrzębi) może wpływać na zwiększoną zmienność na parach walutowych i rynkach skorelowanych z euro.

Piątek

Piątkowy poranek zapowiada się stosunkowo spokojnie. Pierwsze i jedyne istotne publikacje zaplanowane są bowiem dopiero na godzinę 14:30.

14:30 USD – PKB Q3

Wskaźnik obrazuje finalną wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla USA publikuje Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA).

 • Poprzedni odczyt (k/k): 3,1%
 • Prognozy: 2,6%

 

Czy ten artykuł był pomocny?

1 0 0