Dominik Jamka

Odpowiedzialny za sprzedaż i wsparcie klientów w polskim oddziale easyMarkets. Dominik jest wnikliwym obserwatorem rynku kryptowalut od początków jego istnienia. Prowadzi szkolenia i webinary dotyczące inwestowania w kryptowaluty. Posiada szerokie doświadczenie międzynarodowe w Azji, dalekim wschodzie oraz Europie.

PONIEDZIAŁEK

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 16 kwietnia, kiedy to poznamy zaledwie jeden istotny raport.


13:30 USD – Wyniki sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna: -0,1% Prognoza: 0,3%
Sprzedaż bez samochodów: 0,2% Prognoza: 0,3%
Sprzedaż bez samochodów i paliw: 0,3%

Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.


WTOREK

Wtorkowa sesja zapowiada się już zdecydowanie bardziej interesująco. Tego dnia poznamy m.in. protokół z ostatniego posiedzenia RBA.


3:30 AUD – Protokół z posiedzenia RBA dot. polityki monetarnej

Na godzinę 3:30 zaplanowana jest publikacja protokołu z kwietniowego posiedzenia dot. polityki monetarnej.


10:30 GBP – Sytuacja na rynku pracy

Średnie wynagrodzenie: 2,8% Prognoza: 3,0%
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 9,2 tys. Prognoza: 5 tys.
Stopa bezrobocia: 4,3% Prognoza: 4,3%

14:30 USD – Pozwolenia na budowę domów

Poprzedni odczyt: 1,321 mln Prognoza: 1,330 mln

Wskaźnik ten obrazuje liczbę wydanych pozwoleń na budowę w danym okresie.


14:30 USD – Rozpoczęte budowy domów

Poprzedni odczyt: 1,236 mln Prognoza: 1,270 mln

Wskaźnik ten obrazuje liczbę rozpoczętych budów w danym okresie.


ŚRODA

W trakcie środowej sesji uwaga większości inwestorów skupiona zostanie zapewne wokół zaplanowanej na godz. 16:00 decyzji monetarnej Banku Kanady.

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja wyników przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia. Szacuje się, że w marcu br. zatrudnienie wzrosło o 3,7% a wynagrodzenie o 6,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.


10:30 GBP – inflacja konsumencka CPI

Poprzedni odczyt (m/m): 0,4% Prognoza (m/m): 0,3%
Poprzedni odczyt (r/r): 2,7% Prognoza (r/r): 2,7%

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.


11:00 EUR – inflacja konsumencka CPI

Poprzedni odczyt (m/m): 0,2% Prognoza (m/m): 1,0%
Poprzedni odczyt (r/r): 1,4% Prognoza (r/r): 1,4%

16:00 CAD – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Na godzinę 16:00 zaplanowano publikację oświadczenia Bank of Canada (BoC). Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Po styczniowej podwyżce konsensus przed środową publikacją zakłada utrzymanie stóp procentowych na poziomie 1,25%.


16:30 USD – Zapasy ropy naftowej

Poprzedni odczyt: 3,306 mln. brk Prognoza: -0,189 mln. brk

Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.


CZWARTEK

Czwartkowa sesja zapowiada się niezwykle spokojnie. Wszystkie istotne publikacje makroekonomiczne poznamy bowiem jeszcze przed południem.


00:45 NZD – inflacja konsumencka CPI (Q1)

Poprzedni odczyt (k/k): 0,1% Prognoza (k/k): 0,4%
Poprzedni odczyt (r/r): 1,6% Prognoza (r/r): 1,9%

03:30 AUD – Sytuacja na rynku pracy

Zmiana zatrudnienia: 17,5 tys. Prognoza: 20,0 tys.
Stopa bezrobocia: 5,6% Prognoza: 5,5%

To raport obrazujący stopę bezrobocia czyli ilość osób bezrobotnych wyrażoną jako procent całej siły roboczej oraz zmianę zatrudnienia czyli zmianę ilości osób zatrudnionych w australijskich przedsiębiorstwach.


10:30 GBP – Wyniki sprzedaży detalicznej

Poprzedni odczyt (m/m): 0,8% Prognoza (m/m): –
Poprzedni odczyt (r/r): 1,5% Prognoza (r/r): 1,3%

Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.


PIĄTEK

Piątkowa sesja zdominowana zostanie przez dwa raporty z Kanady. Pierwszy z nich dotyczyć będzie sprzedaży detalicznej a drugi inflacji konsumenckiej CPI.


14:30 CAD – Wyniki sprzedaży detalicznej

Sprzedaż bez samochodów: 0,9% Prognoza: 0,9%
Sprzedaż detaliczna: 0,3% Prognoza (r/r): 1,1%

Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.


14:30 CAD – Bazowa inflacja konsumencka CPI

Poprzedni odczyt (m/m): 0,7%
Poprzedni odczyt (r/r): 1,5%

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0