Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

W ciągu minionych trzech tygodni poznaliśmy decyzje wszystkich najważniejszych banków centralnych dot. Ich polityki monetarnej. Nadchodzący tydzień zapowiada się zatem stosunkowo spokojnie. Nie oznacza to jednak, że nie pojawią się publikację makroekonomiczne, które mogą wpłynąć na nieco większą zmienność na rynkach. Wręcz przeciwnie i będzie ich całkiem sporo.

Dane mogą mieć znaczący wpływ na zmienność rynku.


PONIEDZIAŁEK

Poniedziałek zwykle jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 13 listopada, kiedy to za jedną z najbardziej interesujących moglibyśmy uznać publikację inflacji CPI z naszej rodzimej gospodarki.


14:00 PLN – Inflacja konsumencka CPI – finalny odczyt za październik

Odczyt (m/m): 0,5% Poprzedni odczyt (m/m): 0,5%
Odczyt (r/r): 2,1% Poprzedni odczyt (r/r): 2,1%

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.


WTOREK

Podczas wtorkowej sesji na szczególną uwagę zasługują trzy paczki danych: z Wielkiej Brytanii, Strefy Euro oraz Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak w poniedziałek, tego dnia nie zabraknie również danych z naszej rodzimej gospodarki.

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja wstępnego odczytu dot. dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) za trzeci kwartał 2017 roku.


10:30 GBP – Inflacja konsumencka CPI – październik

Prognoza (m/m): 0,2% Poprzedni odczyt (m/m): 0,3%
Prognoza (r/r): 3,1% Poprzedni odczyt (r/r): 3,0%

12:00 EUR – PKB Q3

Prognoza (k/k): 0,6% Poprzedni odczyt (k/k): 0,6%
Prognoza (r/r): 2,5% Poprzedni odczyt (r/r): 2,2%

Wskaźnik obrazuje finalną wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Strefy Euro publikuje Eurostat.


14:30 USD – inflacja producencka PPI – październik

Prognoza (m/m): 0,4% Poprzedni odczyt (m/m): 0,2%
Poprzedni odczyt (r/r): 2,6%

Wskaźnik inflacji producenckiej obrazuje zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów produktów przemysłowych na różnych etapach procesu wytwarzania. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.


ŚRODA

Na tle całego tygodnia, środowy kalendarz makroekonomiczny bez wątpienia wygląda najbardziej interesująco. Pierwsze istotne publikacje tego dnia poznamy bowiem tuż po północy a na ostatnie przyjdzie nam poczekać aż do godziny 16:30.


00:50 JPY – PKB Q3

Prognoza (k/k): 0,3% Poprzedni odczyt (k/k): 0,6%
Prognoza (k/k): 2,5% Poprzedni odczyt (r/r): 1,3%

10:30 GBP – Średnie wynagrodzenie

Prognoza: 2,1% Poprzedni odczyt: 2,2%

10:30 GBP – Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Poprzedni odczyt: 1,7 tyś.

10:30 GBP – Stopa bezrobocia

Prognoza: 4,3% Poprzedni odczyt: 4,3%

14:30 USD – Inflacja konsumencka CPI – październik

Prognoza (m/m): 0,2% Poprzedni odczyt (m/m): 0,3%
Prognoza (r/r): 3,1% Poprzedni odczyt (r/r): 3,0%

14:30 USD – Wyniki sprzedaży detalicznej – październik

Prognoza (m/m): 0,1% Poprzedni odczyt (m/m): 1,6%

Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.


16:30 USD – Zapasy ropy naftowej

Poprzedni odczyt: 2,237 mln. brk

Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.CZWARTEK

Czwartkowa sesja zapowiada się równie interesująco. Tego dnia poznamy istotne publikacje z Australii, Wielkiej Brytanii, Strefy Euro oraz Stanów Zjednoczonych.


11:30 AUD – Sytuacja na rynku pracy – październik

Prognoza: 15 tys. Zmiana zatrudnienia: 19,8 tys.
Prognoza: 5,6% Stopa bezrobocia: 5,5%

To raport obrazujący stopę bezrobocia czyli ilość osób bezrobotnych wyrażoną jako procent całej siły roboczej oraz zmianę zatrudnienia czyli zmianę ilości osób zatrudnionych w australijskich przedsiębiorstwach.


10:30 GBP – Wyniki sprzedaży detalicznej – październik

Prognoza (m/m): -0,1% Poprzedni odczyt (m/m): -0,8%
Prognoza (r/r): -0,8% Poprzedni odczyt (r/r): 1,2%

11:00 EUR – Inflacja konsumencka CPI – październik

Prognoza (m/m): 0,1% Poprzedni odczyt (m/m): 0,4%
Prognoza (r/r): 1,4% Poprzedni odczyt (r/r): 1,4%

14:30 USD – Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Poprzedni odczyt: 239 tys.

To raport przedstawiający informacje na temat liczby osób, które po raz pierwszy w życiu złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.


PIĄTEK

W piątek cała uwaga skupiona zostanie zapewne na dwie publikacje ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Obie zaplanowane są na godzinę 14:30 dlatego też, największej zmienności spodziewać możemy się wówczas na parze walutowej USDCAD.


14:30 USD – Pozwolenia na budowę domów

Prognozy: 1 240 tys. Poprzedni odczyt: 1 225 tys.

Wskaźnik ten obrazuje liczbę wydanych pozwoleń na budowę w danym okresie.


14:30 USD – Rozpoczęte budowy domów

Prognozy: 1180 tys. Poprzedni odczyt: 1127 tys.

Jest to jeden ze wskaźników budownictwa mieszkaniowego, który obrazuje liczbę rozpoczętych budów w danym okresie.


14:30 CAD – Inflacja konsumencka CPI – październik

Poprzedni odczyt (m/m): 0,2%
Poprzedni odczyt (r/r): 0,8%

Tego dnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje również raport dot. Przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0