Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

PONIEDZIAŁEK

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych.


WTOREK

Wtorkowa sesja również była stosunkowo spokojna. Tego dnia na uwagę zasługiwała bowiem jedynie jedna paczka danych o wynikach inflacji konsumenckiej CPI z Wielkiej Brytanii.


10:30 GBP – Inflacja konsumencka CPI – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt (m/m): 0,4% Odczyt (m/m): -0,5%
Poprzedni odczyt (r/r): 3,0% Odczyt (r/r): 3,0%

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.


ŚRODA

Na tle całego tygodnia, środowa sesja zapowiada się najciekawiej. Tego dnia poznamy bowiem istotne dane z Japonii, Niemiec, Strefy Euro oraz Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, pierwsze z nich napłyną do nas już o godz. 00:50, a ostatnie o 16:30.


0:50 JPY – PKB Q4

Poprzedni odczyt (k/k): 0,6% Odczyt (k/k): 0,1%
Poprzedni odczyt (r/r): 2,5% Odczyt (r/r): 0,5%

Wskaźnik obrazuje finalną wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Jest on miarą wielkości gospodarki. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Japonii publikuje Cabinet Office (Kancelaria Premiera Japonii).


08:00 EUR – PKB Niemiec Q4

Poprzedni odczyt (k/k): 0,7% Odczyt (k/k): 0,6%
Poprzedni odczyt (r/r): 2,2% Odczyt (r/r): 2,3%

 


11:00 EUR – PKB strefy Euro Q4

Poprzedni odczyt (k/k): 0,6% Odczyt (k/k): 0,6%
Poprzedni odczyt (r/r): 2,7% Odczyt (r/r): 2,7%

14:30 USD – Bazowa inflacja konsumencka CPI – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt (m/m): 0,3% Prognoza (m/m): 0,2%
Poprzedni odczyt (r/r): 1,8% Prognoza (r/r): 1,7%

14:30 USD – Wyniki sprzedaży detalicznej – odczyt za styczeń

Sprzedaż detaliczna: 0,4% Prognoza: 0,3%
Sprzedaż detaliczna bez samochodów: 0,4% Prognoza: 0,5%

Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.


16:30 USD – Zapasy ropy naftowej

Poprzedni odczyt: 1,895 mln. brk Prognoza: 3,189 mln brk.

Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.


CZWARTEK

Po niezwykle emocjonującej środzie, czwartkowa sesja to powrót do sytuacji z pierwszej połowy tygodnia. Tego dnia na szczególną uwagę zasługują bowiem jedynie dwie publikacje makroekonomiczne: z Australii oraz Stanów Zjednoczonych.


0:30 AUD – Sytuacja na rynku pracy – odczyt za styczeń

Zmiana zatrudnienia: 34,7 tys. Prognoza: 9 tys.
Stopa bezrobocia: 5,5% Prognoza: 5,4%

To raport obrazujący stopę bezrobocia czyli ilość osób bezrobotnych wyrażoną jako procent całej siły roboczej oraz zmianę zatrudnienia czyli zmianę ilości osób zatrudnionych w australijskich przedsiębiorstwach.


14:30 USD – inflacja producencka PPI – odczyt za styczeń

Poprzedni odczyt (m/m): -0,1% Prognoza (m/m): 0,4%
Poprzedni odczyt (r/r): 2,6% Prognoza (r/r): 2,5%

Wskaźnik inflacji producenckiej obrazuje zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów produktów przemysłowych na różnych etapach procesu wytwarzania. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.


PIĄTEK

Jak to często bywa, piątkowy kalendarz makroekonomiczny nie należy do najciekawszych. Tego dnia jedyne istotne dane pochodzić będą bowiem z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.


10:30 GBP – Wyniki sprzedaży detalicznej – odczyt za grudzień

Poprzedni odczyt (m/m): -1,5% Prognoza (m/m): 0,5%
Poprzedni odczyt (r/r): 1,4% Prognoza (r/r): 2,6%

Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.


14:30 USD – Pozwolenia na budowę domów – odczyt za grudzień

Poprzedni odczyt (m/m): 1,300 mln Prognoza (m/m): 1,300 mln

Wskaźnik ten obrazuje liczbę wydanych pozwoleń na budowę w danym okresie.


14:30 USD – Rozpoczęte budowy domów – odczyt za grudzień

Poprzedni odczyt (m/m): 1,192 mln Prognoza (m/m): 1,215 mln

Wskaźnik ten obrazuje liczbę rozpoczętych budów w danym okresie.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0