Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

PONIEDZIAŁEK

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 11 grudnia, kiedy to na najistotniejsze wydarzenie dnia przyjdzie nam poczekać aż do godz. 16:00. Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może zainteresować natomiast zaplanowana na godzinę 14:00 publikacja inflacji konsumenckiej CPI.


14:00 PLN – Inflacja konsumencka CPI – finalny odczyt za listopad

Prognoza (m/m): 0,5% Poprzedni odczyt (m/m): 0,5%
Prognoza (r/r): 2,5% Poprzedni odczyt (r/r): 2,1%

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może zainteresować natomiast zaplanowana na godzinę 14:00 publikacja inflacji konsumenckiej CPI. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.


16:00 USD – Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT)

Poprzedni odczyt: 6,093 mln

Jest to jedna z najistotniejszych publikacji tego dnia. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Konsensus przed publikacją nie zakłada jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania dolara australijskiego może mieć zatem treść samego oświadczenia.


WTOREK

Wtorkowa sesja zapowiada się równie spokojnie co poniedziałkowa. Może okazać się, że to będzie swego rodzaju cisza przed burzą. Tego dnia na szczególną uwagę zasługują dwie publikacje: z Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.


10:30 GBP – Inflacja konsumencki CPI – listopad

Prognoza (m/m): 0,2% Poprzedni odczyt (m/m): 0,1%
Prognoza (r/r): 3,0% Poprzedni odczyt (r/r): 3,0%

14:30 USD – inflacja producencka PPI – listopad

Prognoza (m/m): 0,4% Poprzedni odczyt (m/m): 0,4%
Poprzedni odczyt (r/r): 2,8% Prognoza (r/r): 2,4%

Wskaźnik inflacji producenckiej obrazuje zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów produktów przemysłowych na różnych etapach procesu wytwarzania. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.


ŚRODA

Środa to jedna z dwóch najciekawszych sesji tego tygodnia. Tego dnia uwaga wszystkich inwestorów zwrócona zostanie na decyzję FOMC w sprawie stóp procentowych. Nie należy jednak zapominać o paczce danych z rynku pracy w UK.


10:30 GBP – Średnie wynagrodzenie

Prognoza: 2,4% Poprzedni odczyt: 2,2%

10:30 GBP – Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Prognoza: 2,3 tys. Poprzedni odczyt: 1,1 tys.

10:30 GBP – Stopa bezrobocia

Prognoza: 4,3% Poprzedni odczyt: 4,3%

14:30 USD – Bazowa Inflacja konsumencka CPI – listopad

Prognoza (m/m): 0,2% Poprzedni odczyt (m/m): 0,2%
Prognoza (r/r): 1,7% Poprzedni odczyt (r/r): 1,8%

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej

Prognoza: -3,404 mln. brk Poprzedni odczyt: -5,610 mln. brk

Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.


20:00 USD – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Prognoza: 1,50% Poprzedni odczyt: 1,25%

Na godzinę 20:00 zaplanowano publikację oświadczenia FOMC. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Wszyscy, ze 103 ankietowanych ekonomistów i primary dealers (wielkich instytucji finansowych na Wall Street, współpracujących bezpośrednio z Fed przy realizacji założeń polityki monetarnej) spodziewają się, że Fed podniesie stopy procentowe o 25 punków bazowych, do poziomu 1,25-1,50 proc. Co więcej, większość ankietowanych oczekuje trzech kolejnych podwyżek w 2018 roku.


20:30 USD – Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC


CZWARTEK

Po środowym posiedzeniu FOMC, w czwartek spodziewamy się decyzji dot stóp procentowych aż trzech banków centralnych: SBN, BoE oraz EBC.


1:30 AUD – Sytuacja na rynku pracy – listopad

Prognoza: 18 tys. Zmiana zatrudnienia: 3,7 tys.
Prognoza: 5,4% Stopa bezrobocia: 5,4%

To raport obrazujący stopę bezrobocia czyli ilość osób bezrobotnych wyrażoną jako procent całej siły roboczej oraz zmianę zatrudnienia czyli zmianę ilości osób zatrudnionych w australijskich przedsiębiorstwach.


9:15 CHF – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Prognoza: -0,75% Poprzedni odczyt: -0,75%

Jako pierwszy decyzję dot. stóp procentowych podejmie Szwajcarski Bank Narodowy (SBN). Prognozy przed tą publikacją nie zakładają jednak jakiegokolwiek ruchu na stopach.


10:00 CHF – Konferencja prasowa SBN


10:30 GBP – Wyniki sprzedaży detalicznej – listopad

Prognoza (m/m): 0,4% Poprzedni odczyt (m/m): 0,3%
Prognoza (r/r): 0,3% Poprzedni odczyt (r/r): -0,3%

Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.


13:00 GBP – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Prognoza: 0,50% Poprzedni odczyt: 0,50%

Na godzinę 13:00 zaplanowano publikację decyzji Banku Anglii w sprawie stóp procentowych i protokołu z posiedzenia MPC. W tym wypadku analitycy spodziewają się, że po listopadowej podwyżce stóp do poziomu 0,50% z 0,25% poprzednio, tym razem ilością głosów 9 do 6 członkowie BoE zdecydują o utrzymaniu stóp procentowych na obecnym poziomie.


13:45 EUR – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Prognoza: 0,00% Poprzedni odczyt: 0,00%

Na godzinę 13:45 zaplanowano publikację oświadczenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Podobnie jak w przypadku SBN i BoE, analitycy nie spodziewają się jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania europejskiej waluty może mieć zatem treść samego oświadczenia oraz wydźwięk późniejszej konferencji prasowej.


14:30 EUR – Przemawia prezes EBC, Mario Draghi

Na godzinę 14:30 zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności odczytywane jest oświadczenie EBC a następnie odbywa się sesja pytań i odpowiedzi (Q&A). Ogólny wydźwięk (gołębi bądź jastrzębi) może wpływać na zwiększoną zmienność na parach walutowych i rynkach skorelowanych z euro.


PIĄTEK

Po niezwykle emocjonującej środowej i czwartkowej sesji, piątkowy kalendarz makroekonomiczny prezentuje się niezwykle spokojnie. Tego dnia na uwagę zasługuje głównie spora paczka danych z Japonii. 50 minut po północy poznamy wówczas tamtejszy indeks Tankan dla dla dużych producentów przemysłowych oraz dla dużych przedsiębiorstw.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0