Kamil Kołodziej

Analityk rynku i Manager ds. Rozwoju firmy. Posiada pięcioletnie doświadczenie na rynku Forex. Jest specjalistą z zakresu bieżącej sytuacji na rynku walutowym, surowcowym oraz głównych indeksów giełdowych. Do jego głównych zadań należy fachowa analiza rynku oraz dbanie o rozwój firmy.

Bitcoin znacząco różni się od innych produktów finansowych. Z zasady waluty emitowane przez organy rządowe muszą spełniać pewne zasady, a ich kursy reagują na przemiany polityczne oraz zmienne dane makroekonomiczne. Bitcoin jest walutą zdecentralizowaną, która nie podlega regulacjom rządu ani banku centralnego, stąd jej popularność. Niektórzy inwestorzy uważają, że kryptowaluta jest bezpieczniejsza od zwykłych walut, gdyż jej cena nie jest zależna od decyzji organów bankowych czy rządowych.

Prawda jest jednak taka, że inwestycje wiążą się z ryzykiem bez względu na instrument, w jaki inwestujemy. Nawet kurs złota może się drastycznie zmienić pod wpływem warunków rynkowych.

Bitcoin jest nowością, której wielu traderów przygląda się z ogromnym zainteresowaniem, szczególnie od czasu ostatniej zwyżki kryptowaluty. Dziś przyjrzymy się najpopularniejszym sposobom inwestowania w bitcoina.

Kontrakty CFD na bitcoina

Kontrakty CFD są bardzo popularnym sposobem inwestowania w bitcoina, gdyż instrument ten pozwala uzależnić wyniki inwestycyjne od zmian kursu bitcoina bez potrzeby nabywania samej kryptowaluty. Problemem związanym z posiadaniem walorów finansowych jest to, że w momencie, gdy chcemy dokonać sprzedaży waloru konieczne jest znalezienie potencjalnego nabywcy, który zgodzi się odkupić walor po danej cenie. Problem ten nie dotyczy kontraktów CFD.

Kolejną zaletą kontraktów CFD na bitcoina jest możliwość korzystania z różnych narzędzi do zarządzania ryzykiem takich jak stop-loss, który pozwala dokonać sprzedaży bitcoina w momencie, gdy jego kurs osiągnie określoną wartość i zacznie spadać. W przypadku kontraktów CFD trader ma do dyspozycji również dźwignię, dzięki której możliwe jest zwiększenie początkowej wartości inwestycji. Warto jednak pamiętać, iż w przypadku zastosowania dźwigni zmiana kursu będzie mieć większy wpływ na wartość inwestycji, odpowiednio – pozytywny lub negatywny.

Choć kontrakty CFD to świetna metoda inwestowania w bitcoina, warto również poznać inne opcje.

On Balance Volume (OBV) – równowaga wolumenu

Kurs bitcoina nie jest uzależniony od zmian oraz skandali politycznych, które dotyczą szczególnie dolara, dlatego bardzo istotnym kontekstem zmian ceny kryptowaluty jest wolumen związanych transakcji. Jeżeli wartość wskaźnika spada w momencie, gdy kurs bitcoina idzie w górę, trend zwyżkowy nie jest trwały, natomiast jednoczesny wzrost wartości wskaźnika oraz kursu bitcoina może wskazywać na to, iż trend się utrzyma.

Intraday

Strategię Intraday stosuje się w przypadku wielu produktów finansowych, w tym również bitcoina, którego charakteryzuje wysoki stopień zmienności. Oczywiście warto zawsze pamiętać, iż potencjalnym zyskom zawsze towarzyszy możliwość poniesienia strat, zatem podjęcie jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy dobrze przemyśleć. Najprościej rzecz ujmując, strategia Intraday polega na realizacji transakcji, w ramach których zamykamy oraz otwieramy daną pozycję w ciągu jednej sesji. Trader otwiera pozycję oraz utrzymuje ją, licząc na to, że będzie mógł ją zamknąć z zyskiem, podobnie jak niegdyś Warren Buffet („Kupuj tanio – sprzedawaj drogo” – autorem tych słów był w rzeczywistości  Benjamin Graham, którego „uczniem” był Buffet). Traderzy stosujący strategię Intraday wykorzystują niewielkie, dzienne ruchy kursowe waloru. W ciągu kilku dni wartość zmian kursowych bitcoina może sięgnąć nawet kilkuset dolarów, dlatego strategia ta jest bardzo popularna wśród osób zainteresowanych bitcoinem.

S/R Trading, czyli wsparcie i opór

Kierowanie się poziomami wsparcia i oporu jest bardzo popularną strategią, szczególnie wśród traderów zajmujących się bitcoinem, gdyż czynniki te mają bardzo istotny wpływ na cenę kryptowaluty. Czym są poziomy wsparcia i oporu? Poziom wsparcia jest poziomem, na którym następuje zatrzymanie spadku, natomiast poziom oporu jest jego przeciwieństwem, tj. poziomem zatrzymania zwyżki. Niektórzy analitycy twierdzą, iż wsparcie występuje w przypadku wysokiego popytu na dany walor, który nie pozwala kursowi spaść poniżej pewnego poziomu, natomiast opór występuje wówczas, gdy wyprzedaż danego waloru sprawia, że kurs waloru nie może przebić się przez pewien poziom cenowy. Teoretycznie poziomy wsparcia i oporu możemy wykorzystać, aby sprawdzić lub potwierdzić trend, zarówno zwyżkowy, jak i spadkowy.

Każda strategia powinna być zgodna z tolerancją tradera na ryzyko oraz obejmować narzędzia do zarządzania ryzykiem.

Źródła:

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0