Kamil Kołodziej

Analityk rynku i Manager ds. Rozwoju firmy. Posiada pięcioletnie doświadczenie na rynku Forex. Jest specjalistą z zakresu bieżącej sytuacji na rynku walutowym, surowcowym oraz głównych indeksów giełdowych. Do jego głównych zadań należy fachowa analiza rynku oraz dbanie o rozwój firmy.

Bez wątpienia ropa naftowa jest najważniejszym surowcem na świecie. Bez niej bardzo trudna lub wręcz niemożliwa byłaby produkcja wielu towarów na szeroką skalę. Na przykład bez potężnych, napędzanych ropą maszyn, niemożliwa by była wielkoskalowa uprawa kukurydzy  i pszenicy.

Ze względu na duży popyt i stałą podaż ropa naftowa jest jednym z najżywszych i najpłynniejszych towarów.

Interesujesz się handlem ropą lub powiązanymi z nim instrumentami, w tym akcjami? Z easyMarkets możesz to robić na wiele sposobów. Korzystając z naszej platformy, możesz na przykład obracać kontraktami terminowymi na ropę WTI i Brent, jak również akcjami.

Aby jednak zostać ekspertem w tym sektorze, musisz poznać obowiązującą w nim terminologię. Poniżej lista najważniejszych pojęć:

WTI – czyli West Texas Intermediary. To ropa naftowa produkowana w Stanach Zjednoczonych.

Brent – ropa naftowa wydobywana na Morzu Północnym, na polach: Brent, Forties, Osebergi, Ekofisk. Dwie trzecie zasobów ropy na świecie są sprzedawane pod tą właśnie marką.

Warto zauważyć, że przed długi czas WTI i Brent dążyły w tym samym kierunku. Ilustruje to poniższy wykres.

Sweet Crude (słodka ropa naftowa) – termin odnoszący się do lekkiej, niskosiarkowej ropy, która jest łatwa w rafinacji i transporcie.

Sour Oil (kwaśna ropa naftowa) – ropa ciężka, z dużą zawartością siarki, często najmniej pożądana na rynku.

Łupek (shale) – osadowa skała drobnoziarnista o dużej zawartości ropy i gazu. W procesie wydobycia wykorzystuje się szczelinowanie hydrauliczne.

Sektor upstream – są to wszystkie działania mające na celu poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej.

Sektor midstream – to, co dzieje się od momentu wiercenia po rafinację.

Sektor downstream – czynności mające miejsce po procesie rafinacji, w tym przerób ropy i transport do stacji benzynowych.

Wiercenie pionowe – metoda wydobycia ropy, w której aby sięgnąć do pokładów ropy, wiercone są pionowe otwory w ziemi. Jest to najstarsza metoda wydobycia, ale wykorzystywana na wielu polach naftowych.

Szczelinowanie hydrauliczne – metoda podobna do wiercenia pionowego. Różnica polega na tym, że po wywierceniu otworu pionowo w dół,  następnie  wykonuje się z niego odwierty poziome. Jest to metoda umożliwiająca sięgnięcie do pokładów ropy znajdujących się bardzo głęboko pod skorupą ziemską.

Arbitraż – metoda handlu polegająca na kupnie instrument przy jednoczesnej sprzedaży innego. Najprostszy sposób to kupno ropy WTI i jednoczesna sprzedaż Brent. W ten sposób możesz skorzystać na spreadzie między jedną a druga wartością.

BBL – skrót od „barrel”, czyli baryłka. Jedna baryłka ropy to ekwiwalent 42 galonów ropy.

EIA – Energy Information Administration. Organizacja która zbiera, analizuje dane i sporządza prognozy dla ropy naftowej i innych surowców energetycznych. Pamiętaj, aby zawsze śledzić ich cotygodniowe raporty.

API – American Petroleum Institute (Amerykański Instytut Naukowy).  Zrzeszenie producentów ropy naftowej, reprezentujące każdy rodzaj działalności związany z  sektorem ropy i gazu. Należy do niego 400 spółek działających w tej branży.

Zasoby potwierdzone (proven) – zasoby ropy, co do których istnieje 90% pewności, że zostaną wydobyte i sprzedane.

Zasoby prawdopodobne (probable) – istnieje 50% szans wydobycia i sprzedaży.

Zasoby możliwe (possible) – istnieje 10% szans wydobycia i sprzedaży.

Produkcja – odzyskiwanie pól ropy i gazu. Często, gdy słyszy się o produkcji, proces wiertniczy już się rozpoczął.

Rezerwy – odnosi się do potwierdzonych, prawdopodobnych i możliwych rezerw.

Zasoby warunkowe – zasoby ropy i gazu możliwe do wydobycia ze znanych złóż, ale jeszcze nie przygotowane do wydobycia komercyjnego.

Zasoby perspektywiczne – zasoby jeszcze nie odkryte, których obecność i ilość jest tylko i wyłącznie szacunkowa.

Zasoby niemożliwe do odzyskania – zasoby, które na chwilę obecną z przyczyn technicznych i geologicznych nie są możliwe do wydobycia.

Bid / Ask – oznacza to samo, co w przypadku instrumentów finansowych. Cena bid to kwota,  którą kupujący chce przeznaczyć na kupno instrumentu, a cena ask, to kwota, którą sprzedający chce uzyskać za sprzedaż instrumentu. Różnica między nimi to tzw. spread. Im jest mniejszy, tym wyższa jest płynność.

CAPEX (ang. capital expenditures) – wydatki inwestycyjne wykorzystywane przez spółki naftowe do poszukiwania, wydobycia i transportu ropy.

OPEC – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Grupa 12 największych na świecie eksporterów ropy naftowej.

Jeśli interesujesz się ropą naftową, z całą pewnością wielokrotnie będziesz miał okazję zetknąć się z powyższą terminologią. Dobrze znając znaczenie każdego z tych pojęć i rozumiejąc ich wpływ na rzeczywistość, będziesz mógł podejmować lepsze decyzje.

Źródła:

https://oilandgasuk.co.uk/glossary/

http://www.mineralweb.com/library/oil-and-gas-abbreviations/

http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms.aspx?filter=a&LookIn=term%20name&searchtype=starts%20with

Czy ten artykuł był pomocny?

1 0 0