Funt szterling spadł w wyniku nocnego handlu, ponieważ członkowie parlamentu obradowali nad pewną liczbą tzw. Głosowań orientacyjnych. Są to pojedyncze rachunki, na które posłowie muszą głosować, mając nadzieję, że zdobędzie większość. Powodem tej sytuacji jest to, że członkowie nie osiągnęli konsensusu w sprawie umowy Theresy May, którą negocjuje od dwóch lat. W ciągu nocy głosowano nad następującymi głosowaniami indykatywnymi.

Pierwszą była opcja unii celnej. Pozwoliłoby to krajowi pozostać w unii celnej UE. Ograniczyłoby to zdolność Wielkiej Brytanii do zawierania niezależnych umów z innymi krajami, ale zmniejszyłoby tarcie na granicy. Przekroczyło to jedną z czerwonych linii Theresy May i mogło zobaczyć większy podział w partii konserwatywnej. Głosowanie to poparło 265 posłów, przy 271 głosach przeciw i 102 wstrzymujących się.

Drugie głosowanie wymagało najłagodniejszej ze wszystkich opcji Brexitu. Utrzymałoby to Wielką Brytanię na jednolitym rynku UE i utrzymało unię celną z UE. To było wcześniej znane jako Norway Plus. Głosowanie to otrzymało 189 głosów, przy 283 głosach przeciw i 166 wstrzymujących się. Wyzwaniem związanym z tą opcją jest to, że opuściłoby to Wielką Brytanię w UE, nie dając jej uczciwych opinii w sprawie decyzji. Nie działałoby to również na imigrację.

Trzecie głosowanie odbyło się w drugim referendum. Ten otrzymał 268 głosów za, 295 głosów przeciw i 75 wstrzymujących się. Zostało to zaproponowane przez członka Partii Pracy, który powiedział, że opcja uniemożliwi ratyfikację jakiegokolwiek porozumienia o wycofaniu bez publicznego głosowania.

Czwartym z nich było unieważnienie, w którym wezwano Wielką Brytanię do ubiegania się o przedłużenie art. 50, jeśli nie było porozumienia dwa dni przed nieuzasadnionym Brexitem. Jeśli parlament zagłosuje za odwołaniem, wniosek wzywa do zbadania rodzaju przyszłych stosunków. Celem tego wniosku było przeprowadzenie nowego referendum. Wielka Brytania jest uprawniona do jednostronnego uchylenia art. 50, chociaż uznano to za sposób zmiany pierwszego głosowania w referendum.

Inne opcje to te, które domagają się nieuzasadnionego Brexitu 12 kwietnia, i jedno wzywające do pozostania w unii celnej, ale nie do jednolitego rynku. Dzisiaj Theresa May spotka się ze swoim podzielonym gabinetem, aby zdecydować o przyszłości.

Po nieudanym głosowaniu para GBP / USD gwałtownie spadła do niskiego poziomu 1,3030. Na poniższym pięciodniowym wykresie cena ustabilizowała się wzdłuż 21-dniowej i 42-dniowej średniej kroczącej. MACD pozostał niezmieniony, jak pokazano poniżej. Para prawdopodobnie nadal będzie niestabilna w dzisiejszym handlu, ponieważ zamieszanie wokół Brexitu trwa.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0