Kamil Kołodziej

Analityk rynku i Manager ds. Rozwoju firmy. Posiada pięcioletnie doświadczenie na rynku Forex. Jest specjalistą z zakresu bieżącej sytuacji na rynku walutowym, surowcowym oraz głównych indeksów giełdowych. Do jego głównych zadań należy fachowa analiza rynku oraz dbanie o rozwój firmy.

Chociaż przez ostatnich kilka miesięcy byliśmy świadkami odzyskiwania momentum przez gospodarkę Strefy Euro, to atmosfera niepewności kładzie się cieniem na przygotowaniach EBC do rozpoczęcia procesu wygaszania programu luzowania ilościowego. W związku z tym rośnie zainteresowanie listopadowymi wskaźnikami rynkowymi.

 

2 listopada: stopa bezrobocia w Niemczech (październik)

Zharmonizowana stopa bezrobocia w Niemczech we wrześniu spadła do 5,6 proc. z sierpniowego poziomu 5,7 proc., najniższego od 1990 roku. Oczekuje się, że w październiku stopa bezrobocia pozostanie bez zmian, czyli na poziomie 5,6%.  Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia spadła we wrześniu o 23 tys., do poziomu 2.506 mln, co nastąpiło po sierpniowym spadku o 6 tys. Wrześniowy odczyt okazał się znacznie lepszy niż oczekiwania rynkowe na poziomie 5 tys. Według prognoz spadek stopy bezrobocia w październiku wyniesie 5 tys.

 

3 listopada: amerykański bilans handlowy (wrzesień), raport Non-Farm Payrolls (październik)

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w sierpniu zmniejszył się do 42,4 mld dolarów, natomiast w lipcu wynosił on 43,6 mld. We wrześniu powszechnie spodziewa się, że znaczącego poszerzenia deficytu do poziomu 45 mld. Ponadto według raportu o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (Non-farm Payrolls) we wrześniu liczba nowych miejsc pracy zmniejszyła się o 33 tys., znacząco mijając się z oczekiwaniami wzrostu na poziomie 90 tys. Według konsensusu rynkowego w październiku będziemy świadkami optymistycznego wzrostu o 300 tys.

 

 

9 listopada: niemiecki bilans handlowy (wrzesień), brytyjski bilans handlowy (wrzesień)

W sierpniu nadwyżka w niemieckim bilansie handlowym poszerzyła się marginalnie do 20 mld euro, po tym jak w lipcu wzrosła do 19,5 mld euro. W międzyczasie w sierpniu gospodarka Wielkiej Brytanii doświadczyła rekordowego deficytu handlowego, który poszerzył się do 5,63 mld funtów z 4,24 mld funtów z lipca, przy czym oczekiwania rynkowe mówiły o poziomie 2,80 mld funtów.

 

 

14 listopada: stopa wzrostu PKB w strefie euro (III kwartał), stopa wzrostu PKB Niemiec (III kwartał), niemiecki wskaźnik sentymentu (listopad), stopa wzrostu PKB Włoch (III kwartał), brytyjska stopa inflacji (październik)

Gospodarka w Strefie Euro w drugim kwartale 2017 roku poszerzyła się 2,3 proc. w ujęciu rocznym, przy czym w pierwszym kwartale wzrost gospodarczy wyniósł 2 proc. Powszechnie spodziewa się, że w trzecim kwartale nastąpi niewielkie przyspieszenie do 2,4 proc. Z kolei niemiecki PKB zanotował w drugim kwartale wzrost o 2,1 proc. i istnieje duże prawdopodobieństwo, że w trzecim wykaże wzrost na poziomie 2,2 proc. Wskaźnik sentymentu wzrósł w październiku do 17.6, mijając się z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 20. W międzyczasie w drugim kwartale włoska gospodarka poszerzyła się o 1,5 proc. i powszechnie oczekuje się, że trzecim kwartale przyspieszy do 1,7 proc. Ponadto oczekuje się, że w Wielkiej Brytanii stopa inflacji wzrośnie w październiku do 3,2 proc., przy czym we wrześniu poziom inflacji wyniósł 3 proc.

 

 

15 listopada: stopa inflacji w Stanach Zjednoczonych (październik)

We wrześniu amerykańska stopa inflacji wzrosła do poziomu 2,2 proc. z sierpniowych 1,9 proc. Powszechnie oczekuje się, że w październiku inflacja wróci do poziomu 1,9 proc.

 

16 listopada: francuska stopa bezrobocia (III kwartał)

W drugim kwartale stopa bezrobocia we Francji wyniosła 9,5 proc. To odczyt marginalnie niższy niż miesiąc wcześniej, gdy wyniósł 9,6 proc., i jednocześnie oznacza najniższy poziom bezrobocia od pierwszego kwartału 2012 roku. Co więcej, równocześnie wzrosło zatrudnienie i obecnie wynosi 65,3 proc., czyli najwięcej od  1980 roku. Powszechnie spodziewa się, że stopa bezrobocia w trzecim kwartale nie zmieni się i pozostanie na poziomie 9,5 proc.

 

 

22 listopada: wskaźnik zaufania konsumentów – Strefa Euro (listopad)

Indeks zaufania konsumentów w Strefie Euro w październiku wzrósł do poziomu -1 z -1.2 z września. To najwyższy odczyt od kwietnia 2001 roku. Według oczekiwań w listopadzie będziemy świadkami niewielkiego spadku notowań indeksu do prawie -1.1.

 

 

23 listopada: niemiecki PMI przemysłowy (listopad)

Niemiecki PMI produkcyjny (Purchasing Managers Index) w październiku zanotował niewielki spadek do 60.5, z poziomu 60.6 z września, gdy byliśmy świadkami najlepszego odczytu od kwietnia 2011 roku. Według konsensusu rynkowego w listopadzie nastąpi spadek poniżej poziomu 60.

 

 

24 listopada: niemiecki wskaźnik nastrojów biznesowych (listopad)

Wskaźnik nastrojów biznesowych w Niemczech spadł we wrześniu do poziomu 115.2, z 115.7 z sierpnia i okazał się znacząco niższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 116. Pomimo rozczarowania, według szacunków listopadowy odczyt znajdzie się powyżej poziomu 116.

 

 

28 listopada: stopa wzrostu PKB Wielkiej Brytanii (III kwartał)

Brytyjska gospodarka poszerzyła się w drugim kwartale o 1,5 proc., mijając się z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 1,7 proc. Odczyt ten jest niższy niż kwartał wcześniej, gdy wzrost gospodarczy wyniósł 1,8 proc. Spekuluje się, iż w trzecim kwartale gospodarka spowolni w jeszcze większym stopniu i wzrost wyniesie 1,4 proc.

 

 

29 listopada: wskaźnik zaufania do gospodarki – Strefa Euro (listopad), niemiecka stopa inflacji (listopad), stopa wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych (III kwartał)

Wskaźnik zaufania do gospodarki w Strefie Euro wzrósł we wrześniu do 1.34, po tym jak w sierpniu z ledwością sięgnął poziomu 1.08. Wrześniowy odczyt  okazał się zdecydowanie lepszy od oczekiwań, a jednocześnie najwyższy od kwietnia 2011 roku. Według konsensusu rynkowego zarówno w październiku, jak i w listopadzie będziemy świadkami spadku indeksu poniżej poziomu 1. W międzyczasie niemiecka stopa inflacji we wrześniu wyniosła 1,8 proc., a zatem tyle samo co w sierpniu. Jeśli chodzi natomiast o stopę inflacji, oczekuje się, że w październiku i listopadzie pozostanie na tym samym poziomie. Z kolei w Stanach Zjednoczonych w drugim kwartale 2017 roku gospodarka wzrosła 3,1 proc i oczekuje się w trzecim kwartale spowolni do 2 proc.

 

 

30 listopada: stopa bezrobocia w Strefie Euro (październik)

Poziom  bezrobocia w Strefie Euro w sierpniu wyniósł 9,1 proc. – tyle samo co odczyty z czerwca i lipca. Powszechnie oczekuje się, że we wrześniu i październiku stopa bezrobocia pozostanie bez zmian.

 

  • http://www.businesstimes.com.sg/government-economy/euro-zone-inflation-expectations-hit-7-month-high
  • http://www.tradingeconomics.com/euro-area/calendar
  • http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/calendar
  • http://www.tradingeconomics.com/united-states/calendar

Czy ten artykuł był pomocny?

22 2 0