Nina Kozińska

Manager Polskiego Oddziału brokera easyMarkets w Polsce. Nina jest dpowiedzialna za strategię rozwoju i ekspansję easyMarekts na rynku Polskim i jest jest zaanażowana w rozwój edukacji w sektorze FX. Posiada szerokie doświadczenie międzynarodowe w Azji, dalekim wschodzie oraz Europie. Absolwentka MBA na HULT International Business School w Shanghaju, Dubaju, Londynie (2013); ukończyła John Cabot University w Rzymie oraz American University of Paris w Paryżu.

Najnowszy raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych pokazuje, że ponad 90% osób zaczynających inwestować ponosi porażkę w ciągu pierwszego roku. W przypadku większości z nich dzieje się tak zwykle z kilku powodów. Niektórzy ponoszą porażkę ze względu na brak wiedzy na temat funkcjonowania branży finansowej. Innym nie udaje się, ponieważ zaczynają inwestować zbyt pospiesznie, nie poświęciwszy wystarczającej ilości czasu na naukę oraz opracowanie własnych strategii inwestycyjnych. Jeszcze inni ponoszą porażkę, ponieważ inwestują bez planu. W tym artykule pokażemy, jak opracować dobry plan inwestycyjny.

Przede wszystkim należy określić własny profil inwestycyjny. Możemy wyróżnić 4 różne typy traderów: scalper, day trader, swing trader, oraz position trader. Scalper otwiera i zamyka transakcje na przestrzeni kilku minut, gdy walor osiągnie zamierzoną cenę. Day trader z kolei otwiera i zamyka transakcje w ciągu kilku godzin, a swing trader realizuje transakcje trwające kilka dni. Position trader otwiera i zamyka transakcje w ciągu kilku tygodni czy nawet miesięcy. Każdy trader powinien mieć świadomość swojego profilu inwestycyjnego, gdyż na tej podstawie może stworzyć odpowiedni plan.

Następnie trader powinien opracować system tradingowy, który pomoże mu identyfikować dobre momenty na otwarcie bądź zamknięcie pozycji. Najpierw jednak należy określić walory, w które zamierzamy inwestować. Należy unikać pokusy inwestowania w każdy instrument dostępny u danego brokera.

Ustaliwszy ramy czasowe, w jakich otwierać i zamykać będziemy inwestycje, należy dobrać wskaźniki pozwalające określić trend oraz wskaźniki pozwalające potwierdzić trend. Wskaźniki trendu takie jak średnie kroczące ułatwiają identyfikację trendu, natomiast oscylatory (np. MACD) usprawniają potwierdzenie trendu. Następnie należy określić poziom ryzyka, jaki jesteśmy w stanie zaakceptować. Zasadniczo w ramach jednej transakcji nie należy ryzykować kwotą przekraczającą 5% posiadanych środków. Pomocne w tym zakresie są funkcje Stop Loss oraz Take Profit.

Teraz czas na budowę zaprojektowanego systemu tradingowego. W tym celu należy określić ramy czasowe, w jakich realizowane będą transakcje, a następnie określić sygnały sprzyjające, odpowiednio, otwarciu bądź zamknięciu pozycji. System inwestycyjny można zaprojektować na przykład w następujący sposób. W ramach wykresu dziennego warto korzystać z dwóch średnich kroczących: 14- oraz 28 dniowej. Do potwierdzenia trendu warto korzystać ze wskaźników stochastycznych oraz RSI. W ramach takiego systemu trader z zasady powinien otwierać pozycję długą w przypadku, gdy 14-dniowa średnia krocząca przetnie 28-dniową średnią kroczącą, obie linie stochastyczne idą w górę, a wartość wskaźnika RSI przekracza 50.

Wreszcie po zaprojektowaniu i przetestowaniu systemu tradingowego, należy przystąpić do tworzenia dziennika inwestycyjnego, dokumentu w formie papierowej bądź cyfrowej, w którym opisywać będziemy wszystkie działania. Dziennik powinien zawierać kilka kolumn zawierających datę i godzinę otwarcia pozycji, rodzaj sprzedawanego bądź kupowanego waloru, powód otwarcia pozycji, konkretną datę i godzinę zamknięcia pozycji, zysk lub stratę z transakcji, jak również powód zamknięcia pozycji. Łatwo jest zdyskontować istotę dziennika, jednak historia pokazuje, że traderzy korzystający z dziennika odnoszą większe sukcesy. Warren Buffet do dziś inwestuje, prowadząc dziennik.

Czy ten artykuł był pomocny?

1 1 0