W grudniu Rezerwa Federalna była najczęściej omawianym bankiem centralnym na świecie. Kiedy Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) spotkał się, zostali przesłuchani przez ekonomistów przeciwko podniesieniu stóp procentowych. To dlatego, że wzrost gospodarczy zwolnił. Aby wzmocnić swoją niezależność, urzędnicy postanowili podnieść podwyżki i wskazać na podwyżki stóp w tym roku. Doprowadziło to do gwałtownego spadku amerykańskich akcji, ponieważ inwestorzy przenieśli się do bezpiecznych aktywów, takich jak papiery skarbowe i akcje banków.

W styczniu, jeszcze zanim członkowie spotkali się, zmienili ton. W wywiadach i wydarzeniach urzędnicy, w tym przewodniczący, mówili, że będą elastyczni. Zostało to zinterpretowane jako oznaczające, że urzędnicy nie zwiększyliby stawek zgodnie z przewidywaniami. Kiedy się spotkali, wydali oświadczenie mówiące, że będą cierpliwi.

Stało się tak nawet, gdy gospodarka amerykańska wydawała się strzelać do wszystkich cylindrów. W grudniu gospodarka dodała ponad 300 tys. Miejsc pracy, a stopa bezrobocia była nadal niższa. W styczniu gospodarka dodała ponad 300 tys. Miejsc pracy.

W tym miesiącu zapowiadany jest niski wzrost. W zeszłym tygodniu OECD stała się najnowszą organizacją, która obniżyła globalną prognozę wzrostu. Inne organizacje, które obniżyły tę prognozę to EBC, MFW, Bank Światowy i BOE. Wszyscy obwiniali go za globalny konflikt handlowy i niepewność spowodowaną Brexitem.

Jednocześnie dane z USA okazały się słabsze niż oczekiwano. Liczba miejsc pracy opublikowanych w piątek pokazała, że gospodarka dodała ponad 20 tys. Miejsc pracy. Było to znacznie niższe niż oczekiwane 180 tys. Stopa bezrobocia spadła do 3,8%, podczas gdy stopa uczestnictwa i płace wzrosły. Dane o handlu opublikowane w zeszłym tygodniu pokazały, że deficyt handlowy wzrósł do najwyższego poziomu od 10 lat. Po tych liczbach nastąpiły wczoraj dane o inflacji. Liczby pokazały, że bazowy CPI wzrósł tylko o 2,1%, co było niższe niż oczekiwane 2,2%. Główny CPI wzrósł o 1,5%, co było wartością nieco niższą niż oczekiwano 1,6%.

Dlatego liczby te potwierdzają przekonanie, że Fed prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe na obecnych poziomach. Pokazują również, że istnieje prawdopodobieństwo, że następny ruch Fed może być niższy.

Jest promyk nadziei, ponieważ rozmowy między USA a Chinami wydają się postępować dobrze. Umowa ma zostać osiągnięta w ciągu kilku tygodni.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0