Karol Kobylarz

Client Relations Manager i Analityk Fundamentalny, współpracę z easyMarkets rozpoczął w 2015 roku, z branżą forex związany od 5 lat. Jego zadaniem jest utrzymanie najwyższych standardów w kontaktach z klientami oraz prowadzenie szkoleń. Specjalista Rynku Walutowego.

Wszyscy jesteśmy dziećmi natury. Lubimy, gdy inni nas akceptują, doceniają, gdy pasujemy. Jako, że rynek tworzą ludzie, istotne znaczenie ma umiejętność oceny tego zjawiska i próba jego wykorzystania. W większości przypadków duże pieniądze można zarobić na kupnie w momencie, gdy tłumy inwestorów sprzedają oraz sprzedaży w momencie, gdy inwestorzy masowo kupują dany instrument, jednak próba złapania „spadającego noża” może być bolesna. Wielu inwestorów uważa, że czekanie na moment, w którym rynek nabierze impetu pasuje do ich osobowości inwestycyjnej.

Osobowość inwestora tworzą zachowania związane z kupnem i sprzedażą. Jeżeli przeczesujesz Internet w poszukiwaniu idealnej opcji sprzedaży, odrzucając inne okazje, aby znaleźć dokładnie taką cenę, jaka cię interesuje, wówczas próba złapania „spadającego noża” i dokonanie zakupu w momencie dramatycznego spadku cen może być dobrym rozwiązaniem. Jeżeli jesteś kupującym i nie lubisz zbyt długo rozglądać się za najlepszą okazją – gdy widzisz to, czego chcesz, po prostu to bierzesz, odpowiednią strategią może być dla Ciebie wykorzystanie rynkowego impetu.

Impet, określany też mianem „momentum”, określa wzrost tempa zmiany ceny instrumentu finansowego w danym kierunku. Impet może być postrzegany jako wskaźnik stopnia zmian ceny oraz przyspieszenie tempa owych zmian. Śledzenie tempa zmian świadczy o rozwadze i może pomóc ci wychwycić sytuacje, które odpowiadają twojemu stylowi gry.

Przez lata wprowadzonych zostało wiele wskaźników technicznych do oceny impetu. Większość inwestorów skupia się na mierzeniu procentowych zmian ceny w różnych okresach. Podstawowym zadaniem jest porównanie bieżącej ceny wobec ceny w innym okresie. Dzięki tym informacjom możemy określić wskaźnik zwany „oscylatorem”, którego wartość waha się między 1 a 100. Wahający się w tym zakresie wskaźnik (np. wskaźnik siły względnej) można wykorzystać jako informację o sygnałach kupna i sprzedaży. Możemy je wychwycić w momencie przekroczenia przez wskaźnik określonych poziomów. Ten rodzaj oscylatora można również wykorzystać do określenia ekstremów, sytuacji, w których rynek jest wykupiony (overbought) lub wyprzedany (oversold).

charts

Innym sposobem pomiaru tempa zmian, który nieco wygładza okres podlegający ocenie i eliminuje pewną część rynkowego szumu, jest analiza zbieżności i rozbieżności średnich kroczących. Taką perspektywę zapewnia indeks Moving Average Convergence Divergence.

Indeks MACD został opracowany przez Geralda Appela i jest jednym z najefektywniejszych sposobów mierzenia impetu. W ramach tego wskaźnika należy obliczyć różnicę między średnią kroczącą długoterminową a średnią kroczącą krótkoterminową, w efekcie czego otrzymujemy spread. W kolejnym kroku spread ten porównuje się z 9-dniową średnią kroczącą samego spreadu. Otrzymana w ten sposób wartość jest wartością wskaźnika MACD.

Wskaźnik MACD stosowany jest na wiele sposobów. Warto tu wspomnieć, iż trader może zmieniać długość średnich kroczących, tworząc strategie pozwalające pozyskiwać sygnały w ramach impetu analizowanego w ujęciu krótko- bądź długoterminowym.

Wskaźnik MACD najpowszechniej stosowany jest w celu określenia sygnałów kupna i sprzedaży na podstawie zmian impetu. W tym celu wystarczy zwracać uwagę na pewne punkty przecięcia. W powyższym wykresie indeksu S&P 500 warto zwrócić uwagę na moment, w którym pod koniec stycznia spread wykracza poza 9-dniową średnią kroczącą spreadu. Sygnał został potwierdzony, gdyż wskaźnik przedstawiony histogramem przeszedł ze strefy negatywnej do strefy pozytywnej. W połowie lutego możemy zauważyć sygnał sprzedażowy w momencie, gdy spread schodzi poniżej 9-dniowej średniej kroczącej spreadu. W tym przypadku wskaźnik przeszedł z obszaru pozytywnego do obszaru negatywnego, potwierdzając sygnał sprzedażowy.

Terminologia stosowana do opisu rozbieżności w przypadku wskaźnika MACD jest podobna do tej, którą stosujemy w ramach oscylatora przedstawiającego obszary nasycenia rynku (overbought / oversought). Odczytanie rozbieżności ma charakter względnie subiektywny, jednak zgodnie z zasadniczym założeniem rozbieżność występuje wtedy, gdy wskaźnik porusza się w innym kierunku niż ceny.

Kwestią najistotniejszą w wykorzystaniu impetu jest określanie przyspieszenia zmian cen, które odpowiadają twojej osobowości inwestycyjnej. Dla niektórych traderów wskaźniki bazujące na koncepcji impetu mogą być zaiste idealnym sposobem na wykorzystanie trendu do osiągnięcia zysków.

Czy ten artykuł był pomocny?

3 0 0