Gospodarka Strefy Euro odzyskuje swoje momentum. Udział w tym ożywieniu bierze większość spośród 19 należących do niej państw. Ekonomiści i eksperci zwracają jednak uwagę na fakt, że wzrost ten dotarł już do swojego punktu szczytowego i wyrażają obawy, że wkrótce staniemy się świadkami spowolnienia. Pomimo tej perspektywy warto zwrócić we wrześniu uwagę na kilka istotnych dla rynku wskaźników.

1 września: stopa bezrobocia w USA, raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (sierpień)

W lipcu stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych spadła marginalnie do 4,3%, osiągając tym samym poziom zanotowany w maju br., będący najniższym od szesnastu lat. Powszechnie przewiduje się, iż w sierpniu sytuacja nie ulegnie żadnym zmianom. Dokładnie w tym samym czasie został opublikowany niezwykle istotny dla rynku raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (Non-Farm Payrolls). W zeszłym miesiącu w Stanach Zjednoczonych zatrudnienie znalazło 209 tysięcy nowych pracowników, ale prognozy na sierpień są niższe i wynoszą tylko 184 tysiące.

6 września: bilans handlowy USA (lipiec)

Deficyt bilansu handlowego Stanów Zjednoczonych skurczył się w czerwcu do 43,6 mld dolarów, z poziomu 46,4 mld z maja. Deficyt ten okazał się mniejszy niż wynosiły oczekiwania rynkowe na poziomie około 45 mld dolarów, co zostało osiągnięte przede wszystkim za sprawą większego eksportu. To najniższy poziom deficytu handlowego od października 2016 roku.

7 września: Strefa Euro – stopa wzrostu PKB (II kwartał) oraz decyzja w sprawie stóp procentowych

Szacuje się, że gospodarka w Strefie Euro poszerzyła się w zakończonym w czerwcu II kwartale o 2,2% i jest to wzrost z poziomu 1,9%, zanotowanego kwartał wcześniej. Spodziewać się można, że stopy procentowe nie ulegną zmianie. Benchmarkowa stopa pozostaje na poziomie 0% i w najbliższym czasie raczej nic się pod tym względem nie powinno się zmienić.

8 września: niemiecki bilans handlowy (lipiec), brytyjski bilans handlowy (czerwiec)

W czerwcu nadwyżka handlowa Niemiec zmniejszyła się do 22,3 mld euro, z poziomu 24,5 mld zanotowanych dokładnie rok wcześniej, w czerwcu 2016 roku. Z kolei w Wielkiej Brytanii deficyt handlowy w czerwcu poszerzył się w znacznym stopniu, bowiem aż o 2,0 mld funtów, a zatem do 4,56 mld. Tym samym deficyt handlowy znalazł się na najwyższym poziomie od września 2016 roku, wliczając w to wzrost importu do rekordowych 53,95 mld funtów.

12 września: stopa inflacji w Wielkiej Brytanii (sierpień)

W lipcu brytyjska stopa inflacji wyniosła 2,6%, a zatem dokładnie tyle samo co w czerwcu. Spodziewać się można, że w sierpniu sytuacja nie ulegnie zmianie.

13 września: stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii (lipiec)

W czerwcu stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii spadła do najniższego poziomu od 42 lat, czyli do 4,4%, co znacznie przekroczyło oczekiwania rynkowe. Powszechnie przewiduje się, że w lipcu poziom bezrobocia nie uległ zmianie.

14 września: decyzja w sprawie stóp procentowych BoE, stopa inflacji w USA (sierpień)

Podczas swojego lipcowego posiedzenia Bank Anglii (Bank of England) zdecydował się utrzymać benchmarkową stopę procentową na rekordowo niskim poziomie 0,25%. Decydenci wyrazili zaniepokojenie związane ze zbyt powolnym wzrostem gospodarczym, w związku z czym w najbliższym czasie raczej nie można się spodziewać, że poziom stóp się zmieni. W międzyczasie w lipcu ceny konsumenckie w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 1,7% w ujęciu rocznym, poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 1,8%, choć z drugiej strony wyższych niż dane o inflacji z czerwca, kiedy wynosiła 1,6%.

15 września: sprzedaż detaliczna w USA (sierpień)

W lipcu w ujęciu miesięcznym tempo sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych wzrosło do 0,6%, z czerwcowych 0,3%. Dane z lipca przekroczyły oczekiwania na poziomie 0,4% i wyznaczają najwyższe tempo wzrostu od grudnia 2016 roku. Prognozy wzrostu sprzedaży detalicznej na sierpień uwzględniają silne spowolnienie aż do 0,25%.

19 września: niemiecki indeks ufności konsumentów (wrzesień)

Indeks ufności konsumentów w Niemczech spadł w sierpniu do poziomu 10, a zatem znacznie poniżej oczekiwań na poziomie 15, i stanowi tym samym najniższy odczyt od października 2016 roku. Powszechnie przewiduje się, iż we wrześniu indeks nadal będzie spadał, aż do poziomu 7.

20 września: decyzja w sprawie stóp procentowych w USA (sierpień)

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed) na swoim lipcowym posiedzeniu podjęła decyzję o utrzymaniu stopy funduszy federalnych na poziomie 1-1,25%. Powszechnie przewiduje się, że na posiedzeniu w sierpniu Fed podtrzyma tę decyzję.

21 września: indeks ufności konsumentów w Strefie Euro (wrzesień)

Wskaźnik ufności konsumenckiej dla Strefy Euro wzrósł w sierpniu do poziomu -1. W lipcu jego wartość wyniosła -1,7. Oczekiwania rynkowe na miesiąc wrzesień wzrosły do poziomu -1,2.

28 września: indeks zaufania przedsiębiorców dla Strefy Euro (wrzesień), stopa bezrobocia w Niemczech (wrzesień), stopa wzrostu PKB w USA (II kwartał)

Zaufanie przedsiębiorców do Strefy Euro spadło w lipcu do poziomu 1,05, podczas gdy jeszcze w czerwcu osiągnęło sześcioletni rekord wynoszący 1,16. Szacuje się, że w sierpniu i we wrześniu indeks ten nadal będzie spadał. W międzyczasie w Niemczech stopa bezrobocia za miesiąc czerwiec spadła do poziomu 3,8%, wyznaczając tym samym najniższy poziom bezrobocia od listopada 1980 roku. Oczekuje się, że w sierpniu i wrześniu bezrobocie wzrośnie do 5%. W międzyczasie po drugiej stronie Atlantyku wstępne szacunki dla wzrostu PKB dla Stanów Zjednoczonych za II kwartał przyniosły wynik 2,6%. To nieznacznie więcej niż I kwartale, gdy wzrost ten wyniósł 1,2%. Powszechnie przewiduje się, iż ostatecznie dane dotyczące PKB za ten okres nie ulegną zmianie.

29 września: stopa wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii (II kwartał)

Brytyjska gospodarka w I kwartale 2017 roku poszerzyła się o 2%. Według przewidywań rynkowych na I kwartał wzrost ten spowolni do 1,7%.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0