Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

Wśród inwestorów walutowych strategia Price Action to jedna z najczęściej stosowanych metod zapewniających spójne rezultaty. W końcu na rynkach finansowych cena determinuje wszystko, a forex nie jest wyjątkiem.

Czym jest strategia Price Action?

Strategia Price Action polega zasadniczo na wykorzystaniu charakterystyki ruchów cenowych pary walutowej. Najczęściej analizuje się ruchy cenowe waloru bazowego.

Strategia Price Action pozwala interpretować sytuację rynkową i podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o niedawne ruchy cenowe. Mimo, iż Price Action to strategia techniczna, zmusza ona inwestora podejmującego decyzję inwestycyjną do jednoczesnego uwzględnienia wskaźników o charakterze nietechnicznym. Strategia Price Action pomija analizę fundamentalną, nie ma zatem potrzeby, aby poświęcać zbyt dużo uwagi cyklicznym wydarzeniom gospodarczym.[1]

Jak podejmować decyzje w oparciu o Price Action?

W strategii Price Action chodzi przede wszystkim o wykorzystanie historycznych danych, więc do analizy możemy wykorzystać wszelkie narzędzia analizy technicznej takie jak wykresy, linie trendu, linie maksimów, minimów oraz poziomy techniczne.

W wykresach mogą się znaleźć takie elementy jak bary, świece, zmiany oraz przedziały cenowe. Często mówi się zresztą, iż bary i świece, będące bardzo obrazowymi elementami, to dwa najważniejsze narzędzia analizy ruchów ceny.

Otwarte pozycje na parach walutowych są w ciągłym ruchu i zostawiają za sobą ślad – ruchy cenowe, na podstawie których możemy przewidywać przyszłe zmiany. Ślady te mają istotne znaczenie, gdyż są źródłem sygnałów inwestycyjnych – sygnałów kupna i sprzedaży dla danej pary walutowej.

Na podstawie śladów możemy przewidzieć ewentualne odwrócenie trendu danej pary walutowej. Zadaniem tradera jest wychwycenie wspomnianych sygnałów kupna lub sprzedaży. Najlepiej wybrać parę walutową, która znajduje się obecnie w trendzie wzrostowym lub spadkowym i stwierdzić czy oraz kiedy nastąpi przerwanie trendu, czyli okazja do otwarcia pozycji.

Jeżeli kurs danej pary walutowej nie osiąga już wyższych maksimów ani wyższych minimów, prawdopodobnie trend wzrostowy został przerwany i nastąpi jego odwrócenie. Jeżeli natomiast kurs danej pary walutowej przestał osiągać niższe maksima oraz niższe minima, wówczas zwiększa się prawdopodobieństwo odwrócenia trendu zniżkowego. Analiza zmian ceny pozwala nam stwierdzić, czy taka sytuacja rzeczywiście ma miejsce i oszacować moment, w którym warto otworzyć pozycję.

Price Action to kompleksowa strategia, której zaletą jest elastyczny dostęp do różnych technik wykresowych. Istotą tej strategii jest świadomość, iż najnowsze ruchy cenowe determinują przyszłe zachowania cen.

[1] Shobhit Seth. „An Introduction to Price Action Trading Strategies.” Investopedia.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0