Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

Bank Kanady po raz kolejny podniósł benchmarkową stopę procentową,  powołując się na wyśmienite wyniki gospodarcze, które mogą wskazywać na bardziej niezależny, kompleksowy wzrost.

Bank centralny podniósł stopy procentowe o ćwierć punktu do 1%, co było drugą taką podwyżką wprowadzoną w podobnym okresie.

Po podwyżce wprowadzonej przez Bank Kanady, opublikowane zostało wyraźnie jastrzębie oświadczenie w sprawie polityki pieniężnej, według którego zatrudnienie oraz wzrost płac na kanadyjskim rynku pracy przełożył się na wysokie wydatki konsumentów. Warto również wspomnieć o poprawie w głównych obszarach inwestycji przedsiębiorstw oraz eksportu.

Z informacji Banku Kanady dowiedzieliśmy się również, iż „najnowsze dane gospodarcze są silniejsze, niż oczekiwano, co utwierdziło Bank Kanady w przekonaniu, iż kanadyjski wzrost gospodarczy ma kompleksowy, niezależny charakter.”

Poinformowano również, iż Bank Kanady zwróci szczególną uwagę na potencjał gospodarczy, warunki na rynku pracy oraz potencjalne ryzyko dla Kanadyjczyków związane z wyższymi kosztami kredytów.

W związku z reakcją rynku, kurs kanadyjskiego dolara odnotował znaczący wzrost wobec koszyka najważniejszych walut. Kurs pary USDCAD spadł do poziomu 1,2133. Warto przy tym wspomnieć, iż we wcześniejszym okresie kurs tej pary przekraczał poziom 1,2400.

Europejski Bank Centralny (EBC) zdecydował się pozostawić rekordowo niski poziom benchmarkowej stopy procentowej. Prezes EBC Mario Draghi oświadczył, iż tej jesieni Rada Prezesów podejmie decyzje o przyszłych zmianach polityki pieniężnej EBC.

Bank zdecydował się również podnieść poziom prognozowanego wzrostu PKB z 1,9% do 2,2%, co zwiastuje najwyższe tempo wzrostu gospodarczego od 2007 roku. Jednak mimo przyspieszenia gospodarczego, z oświadczenia w sprawie polityki pieniężnej dowiedzieliśmy się, iż wzrost w Strefie Euro nadal znajduje się poniżej poziomu 2%, czyli przyjętej przez EBC wartości docelowej.

Kurs pary EURUSD pozytywnie zareagował na komentarze Mario Draghiego, po raz kolejny wykraczając poza poziom 1,2. Para EURUSD osiągnęła nieco później nowe maksimum tego roku, zbliżając się do poziomu 1,2100, z kolei indeks U.S. Dollar Index spadł do minimum ostatnich lat.

Zgodnie z oczekiwaniami większości ekonomistów i inwestorów, Bank Rezerwy Australii utrzymał oficjalny poziom stopy „cash rate” na historycznie niskim poziomie 1,5%.

Najważniejszym wydarzeniem w Australii była publikacja oświadczenia dotyczącego polityki pieniężnej RBA, z którego dowiedzieliśmy się, iż według członków tej instytucji kurs australijskiego dolara jest zbyt wysoki i hamuje wzrost gospodarczy, przyczyniając się do niskiego poziomu inflacji i zatrudnienia w Australii.

Tuż po opublikowaniu oświadczenia o polityce pieniężnej Banku Rezerwy Australii nastąpił spadek kursu pary AUDUSD, który zbliżył się do poziomu średniej kroczącej za ostatnie 200 tygodni. Później jednak kurs pary AUDUSD zmniejszył straty, wykraczając poza poziom $0,8000 oraz zbliżając się do nowego maksimum 2017 roku ($0,8125).

W miesiącach poprzedzających czerwiec szwajcarski wzrost gospodarczy był poniżej oczekiwań, gdyż wzrostowi, za który odpowiada sektor finansowy oraz szwajcarskie hotele, towarzyszył wolniejszy wzrost w zakresie handlu i administracji publicznej. Według danych Szwajcarskiego Sekretariatu Stanu do Spraw Gospodarczych, szwajcarskie PKB wzrosło w ciągu 3 miesięcy poprzedzających czerwiec tego roku o 0,3% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Kurs funta brytyjskiego wobec amerykańskiego dolara wzrósł po raz pierwszy od 4 tygodni powyżej poziomu $1,3100. Wzrost kursu brytyjskiego funta związany jest z ogólnym osłabieniem dolara oraz ponownym optymizmem dotyczącym porozumienia w sprawie Brexitu między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

W tym tygodniu Wielka Brytania opublikowała niższe niż oczekiwano dane gospodarcze za sierpień. Brytyjski wskaźnik PMI dla branży budowlanej spadł do poziomu 51,1, czyli najniższego od ostatnich 12 miesięcy. Wartość wskaźnika PMI dla brytyjskiego sektora usług spadła do 11-miesięcznego minimum, poziomu 53,2 punktu, nieco poniżej poziomu 53,8 punktu za poprzedni miesiąc.

W przyszłym tygodniu będziemy świadkami dalszych działań banków centralnych. Decyzje w sprawie stóp procentowych zostaną podjęte przez Bank Anglii oraz Szwajcarski Bank Narodowy. Inwestorzy ponownie zwrócą szczególną uwagę na oświadczenia banków w sprawie polityki pieniężnej, w szczególności w związku z presją inflacyjną w Wielkiej Brytanii oraz problemami szwajcarskiej gospodarki związanymi z aprecjacją franka.

Poznamy również kluczowe informacje inflacyjne dla USA, czyli wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI) oraz wskaźnik cen dóbr konsumenckich (CPI). W Australii opublikowane zostaną dane dotyczące zatrudnienia, natomiast Chiny podadzą do publicznej wiadomości dane dotyczące produkcji przemysłowej za sierpień.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

17 3 0