Kamil Kołodziej

Analityk rynku i Manager ds. Rozwoju firmy. Posiada pięcioletnie doświadczenie na rynku Forex. Jest specjalistą z zakresu bieżącej sytuacji na rynku walutowym, surowcowym oraz głównych indeksów giełdowych. Do jego głównych zadań należy fachowa analiza rynku oraz dbanie o rozwój firmy.

Handel na rynku forex jest rodzajem sztuki, gdzie najważniejszą kwestią jest umiejętne wykorzystywanie właściwych strategii w celu zwiększenia prawdopodobieństwa udanej transakcji. Aby osiągnąć ten cel, traderzy wykorzystują wskaźniki będące narzędziami statystycznymi, pozwalającymi na podejmowanie racjonalnych decyzji i poprawne definiowanie kierunku, w jakim zmierzają ceny par walutowych.

Istnieje wiele różnych rodzajów wskaźników, do których traderzy mają dostęp, w tym wskaźniki potwierdzające trend, wskaźniki opóźnień i przyspieszeń. Do najpopularniejszych należą np. RSI (Relative Strength Index), czyli wskaźnik siły, ATR (Average True Range), czyli średnia rzeczywistego zasięgu i MA (Moving Average) – średnie kroczące. Wskaźnik musi pasować do strategii i powinien być dla tradera jak rękawica obronna.

Średnia krocząca to jeden z najpotężniejszych wskaźników. Prosta średnia krocząca (SMA) pomaga w określeniu sentymentu rynkowego. Pozwala na porównanie obecnych zamknięć rynku z poprzednimi w określonym czasie. A zatem jeśli poszukujesz przewodnika, który wskaże, w jakim kierunku idzie rynek, prosta średnia ruchoma będzie dobrym wyborem. Poza tym świetnie się sprawdza w identyfikacji sygnałów kupna i sprzedaży. Innym ważnym aspektem średniej ruchomej jest możliwość dokładnego określenia poziomu wsparcia i oporu, głównych barier testowania cen, gdy idą w górę czy w dół.

Istnieje kilka typów średnich kroczących. Powyżej omówiliśmy prostą średnią kroczącą (SMA, Simple Moving Average). Ale istnieje też tzw. EMA, czyli wykładnicza średnia ruchoma (Exponential Moving Average), a także WMA, czyli ważona średnia krocząca (Weighted Moving Average). EMA jest uznawana za bardziej aktualną niż SMA, ceny mają tu większą wagę niż ceny starsze. Z kolei WMA jest podobna do EMA, z tym że w przypadku WMA wartości zmieniają się liniowo.

RSI (Relative Strength Index) to kolejny popularny wśród traderów wskaźnik. RSI określa aktualną siłę obecnych cen w stosunku do poprzednich i pokazuje sygnały kupna oraz sygnały sprzedaży. Jest to bardzo popularne narzędzie, ponieważ sprawdza się przy potwierdzaniu formacji trendu.

Z kolei wymyślona przez Wellesa Wildera ATR, czyli średnia rzeczywistego zasięgu, to wskaźnik wykorzystywany do definiowania zmienności. Jest wyjątkowo przydatny . Najprościej ujmując, ATR mierzy zmienność ruchu cen. Z uwagi na typową zmienność występującą na rynku forex, właśnie tutaj jest używany najczęściej. Informuje o obecnym stanie rynku i potwierdza wybicia, zmiany trendu cenowego.

Podsumowując, średnie ruchome wraz z indeksami RSI i ATR to świetne przykłady popularnych wskaźników wykorzystywanych przez odnoszących sukcesy traderów. Oczywiście poza nimi istnieje cała masa różnych innych wskaźników, które powinny być stosowane odpowiednio do obranej strategii.

Czy ten artykuł był pomocny?

1 0 0