Karol Kobylarz

Client Relations Manager i Analityk Fundamentalny, współpracę z easyMarkets rozpoczął w 2015 roku, z branżą forex związany od 5 lat. Jego zadaniem jest utrzymanie najwyższych standardów w kontaktach z klientami oraz prowadzenie szkoleń. Specjalista Rynku Walutowego.

Siła gospodarki mierzona jest kilkoma czynnikami. Niektóre z tych czynników to siła PKB, stopa aktywności zawodowej, inflacja, zaufanie biznesowe i konsumenckie, aktywność w przemyśle wytwórczym i usługowym, wzrost płac i wyniki firm.Rosnąca gospodarka wskazuje, że krajowe plany fiskalne i monetarne działają. Dzisiaj departament pracy w USA opublikuje ilość miejsc pracy za lipiec.

Liczba miejsc pracy jest bardzo ważną miarą stanu gospodarki. Handlowcy i inwestorzy kochają gospodarkę, która dodaje więcej wysoko płatnych miejsc pracy. Wynika to z tego, że zwiększa to popyt na towary i usługi oferowane przez te firmy.

W ostatnich dniach media informowały o trudnej sytuacji firm i ich wyzwaniach związanych z pozyskiwaniem pracowników. Zauważono, że jest więcej wolnych miejsc pracy niż jest osób do ich wypełnienia. Doprowadziło to do tego, że firmy – w tym Trump’s Mar-a-Lago – prosiły o zagranicznych pracowników.

Dziś inwestorzy oczekują danych z działu pracy, aby pokazać, że gospodarka dodała 193 tys. Ludzi. Będzie to spadek w stosunku do danych z zeszłego miesiąca z 213 tys. Oczekują również, że prywatne dane o zatrudnieniu poza rolnictwem wyniosą 189 tys., Czyli nieco mniej niż opublikowane 202K przed miesiącem. Liczby te będą ściśle monitorowane, ponieważ dadzą handlowcom wskazówkę, jak działa gospodarka.

Przedsiębiorcy będą  koncentrować się na dwóch głównych danych. Po pierwsze zwrócą szczególną uwagę na wskaźnik uczestnictwa. Te dane pokazują odsetek osób, które aktywnie poszukują możliwości zatrudnienia. Rosnąca stopa uczestnictwa jest korzystna dla gospodarki, ponieważ zmniejsza obciążenie socjalne. W ubiegłym miesiącu bezrobocie wzrosło z 3,8% do 4,0%, głównie ze względu na wzrost wskaźnika uczestnictwa. W dzisiejszym raporcie handlowcy oczekują, że udział wzrośnie do 63% z 62,9% z poprzedniego miesiąca. Oczekuje się, że stopa bezrobocia wzrośnie do 3,9% z 4,0% w poprzednim miesiącu.

Drugim ważnym podmiotem handlującym danymi będzie numer płacy. Rosnące płace są idealne dla gospodarki, która jest w pełnym zatrudnieniu. Handlowcy oczekują, że płace pozostaną na poziomie 2,7%. W ujęciu miesięcznym oczekują, że płace wzrosną o 0,3%. Oczekuje się, że liczba godzin tygodniowych utrzyma się na poziomie 34,5 godziny.

Wskazuje na to, że gospodarka przyniosła więcej miejsc pracy niż przewidywano w lipcu. W środę, liczba prywatnych danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w ADP pokazała, że ​​gospodarka dodała 219 tys. Miejsc pracy, czyli więcej niż oczekiwano.Dodatkowo zaufanie konsumentów w ciągu miesiąca wzrosło nieznacznie do 127,4 z 127,1 miesiąca poprzedniego, a Challenger zwolnił o 4%. Co więcej, średnie zasiłki dla bezrobotnych w ciągu czterech tygodni spadły do ​​214,5 tys. Z 227,5 tys. W zeszłym miesiącu, podczas gdy liczba roszczeń spadła do 1,72 mln z 1,74 mln.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0