Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszej sesji bez wątpienia był decyzja oraz oświadczenie dotyczące polityki monetarnej Banku Japonii, a następnie konferencja z udziałem gubernatora Haruhiko Kurody. Kształt polityki pozostał bez zmian, stopy procentowe utrzymano na dotychczasowym poziomie -0,1%, a skup papierów będzie nadal wynosił około 80 bilionów jenów.

Jak twierdzi Kuroda, luźna polityka monetarna będzie prowadzona, aż do czasu osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2%, do którego jeszcze dość długa droga. Gubernator BoJ wyraził przy tym swoje obawy związane z ryzykiem spadku cen, które według niego wzrosło.

W przypadku GBPJPY widać było początkowo umocnienie jena japońskiego, co skutkowało spadkami na tej parze walutowej. Jednak do czasu konferencji straty zostały odrobione. Niedźwiedzie powróciły jednak już w trakcie wypowiedzi gubernatora Kurody.

Szerszy kontekst pokazuje jednak trend wzrostowy na GBPJPY, gdzie w ostatnich dniach przełamane zostało górne ograniczenie wzrostowego klina. Obecnie stanowi ono wsparcie w przypadku osunięć. Jeśli cena na zamknięciu sesji nie wróci pod ten poziom, można rozglądać się za okazjami zakupowymi, tak by dołączyć do panującego trendu.

Kolejne wsparcie zapewnia linia trendu biegnąca od dołka z sierpnia 2018 r. Dopiero skuteczne przełamanie tego poziomu zakwestionuje potencjał do dalszego ruchu w kierunku północnym.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0