Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

Metody oceny decyzji inwestycyjnych to temat, który od dawna dzieli traderów. Niektórzy uczestnicy rynkowej gry są zagorzałymi zwolennikami analizy technicznej, inni twierdzą, że najlepszym podejściem do decyzji długoterminowych jest analiza fundamentalna. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, jednak powiązanie obu metod może przynieść większości traderów spore korzyści.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna polega na analizie wartości wewnętrznej w oparciu o wszelkiego rodzaju informacje na temat przedsiębiorstwa bądź rynku. Jeśli chodzi o forex, analiza fundamentalna stanowi proces oceny wszelkich aspektów pary walutowej, którego celem jest oszacowanie rzeczywistej wartości.

Dla przykładu, stosując podejście fundamentalne w przypadku oceny pary walutowej EUR/USD należy poddać ocenie wszelkie czynniki rynkowe mające wpływ na tę parę walutową. Zadanie polega na śledzeniu oraz reagowaniu na informacje gospodarcze, politykę monetarną oraz inne wiadomości dotyczące gospodarki Strefy Euro oraz USA.

Analiza techniczna

Analiza techniczna znacząco różni się od analizy fundamentalnej, ponieważ skupia się głównie na popycie i podaży w celu ustalenia zmian trendu. Analiza techniczna jest procesem w ramach którego wykorzystujemy dotychczasowe informacje rynkowe takie jak cena oraz wolumen, aby przewidzieć w jaki sposób będą kształtować się w przyszłości notowania danej pary walutowej.

Jak można się spodziewać, metody analizy technicznej w dużej mierze bazują na wykresach, które pozwalają zobrazować historię zmian kursowych oraz przyszłą trajektorię notowań. Jeżeli chodzi o powyższy przypadek pary EUR/USD, z wykresu technicznego możemy dowiedzieć się, czy istnieje duże prawdopodobieństwo, iż kurs danej pary walutowej w krótkiej perspektywie czasowej wzrośnie lub spadnie. Wiedzę taką możemy zyskać na podstawie oceny poziomów oporu i wsparcia, trendów wzrostowych i spadkowych oraz momentów, w których dana waluta jest wyprzedana lub wykupiona.

Powiązanie obu metod

Każdy trader zapewne wie, iż wyniki analizy technicznej przyczyniają się do większości ruchów rynkowych, jednak nie jest to wystarczający powód do odrzucenia analizy fundamentalnej. Uwzględniając analizę fundamentalną, trader jest w stanie w lepszy sposób przewidzieć kierunek długofalowych zmian rynkowych. W końcu świadomość dużego prawdopodobieństwa recesji bądź tego, iż bank centralny wprowadza stopniowe podwyżki stóp procentowych może mieć spore znacznie dla decyzji inwestycyjnych.

Dzięki analizie fundamentalnej zyskujesz perspektywę długoterminową, a analiza techniczna to źródło narzędzi pozwalających reagować na krótkofalowe zmiany rynkowe. Powiązanie analizy technicznej z analizą fundamentalną tworzy potężny pakiet.

Należy jednak zauważyć, iż analiza fundamentalna i techniczna często dają sprzeczny obraz. W takich przypadkach, to od tradera zależy podjęcie decyzji co do przyszłych działań. A ta ostatecznie zależy od horyzontu inwestycyjnego tradera (długo, bądź krótkofalowego) oraz gotowości do utrzymania danej pozycji przez tak długi okres, jak to konieczne.

Czy ten artykuł był pomocny?

1 0 0