Karol Kobylarz

Client Relations Manager i Analityk Fundamentalny, współpracę z easyMarkets rozpoczął w 2015 roku, z branżą forex związany od 5 lat. Jego zadaniem jest utrzymanie najwyższych standardów w kontaktach z klientami oraz prowadzenie szkoleń. Specjalista Rynku Walutowego.

Euro jest jedną z najczujniej obserwowanych walut na świecie. Jako oficjalny pieniądz będący w obiegu aż 19 państw Unii Europejskiej, w ruchu globalnych rynków finansowych jest głównym graczem.

Co ciekawe, euro jest relatywnie „młodą” walutą, w porównaniu z innymi, a udało jej się znaleźć w gronie najważniejszych na świecie.

Krótka historia euro

Euro zostało oficjalnie wprowadzone w styczniu roku 1999. Do końca miesięcy letnich 2002 zastąpiło w kilku państwach stare waluty. Jego zasięg przez ten czas stale się poszerzał, w miarę jak kolejne państwa europejskie decydowały się na przyjęcie wspólnej waluty.

Niezależnie, czy korzystasz z euro, słyszałeś o tej walucie czy też nią handlujesz, warto byś poznał pięć ciekawych faktów na jej temat, o których prawdopodobnie do tej pory nie miałeś okazji usłyszeć.

5 faktów, których nie wiedziałeś o euro

Rozmowy na temat euro rozpoczęły się już w latach 60.

Mimo że euro nie zostało wprowadzona aż do lat 90., rozmowy na ten temat toczyły się od lat 60., gdy członkowie Wspólnoty Europejskiej spotkali się, by zapoczątkować inicjatywę związaną z unią gospodarczą i walutową. Ale dopiero w roku 1992 podpisany został Traktat z Maastricht, w którym oficjalnie ustalone zostały zasady zarządzania systemem wspólnej waluty.

Na początku wspólną walutę wprowadziło tylko 12 państw

Pierwszymi państwami, które wprowadziły euro, były: Belgia, Niemcy, Luksemburg, Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, Austria, Irlandia, Francja i Holandia.

Symbol euro wywodzi się z greckiej litery

Chociaż Grecja była pierwszym krajem, który zaczął mówić o odejściu ze strefy euro, to prawdą jest i będzie, że symbol tej waluty, €, nawiązuje do greckiej litery epsilon ε. Znak ten został zaadaptowany poprzez wprowadzenie dwóch poziomych kresek przecinających w środku literę.

9 państw należących do UE nie wprowadziło euro

Dania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Szwecja i Wielka Brytania to 9 państw, które nie zdecydowały się na wprowadzenie euro. Przy czym Wielka Brytania jest w trakcie negocjacji dotyczących wyjścia z bloku, co ma potrwać około dwóch lat.

Banknoty euro reprezentują państwo i Unię Europejską.

Na jednej stronie banknotu euro znajduje się standardowy dla wszystkich nadruk, a z drugiej – związanych z konkretnym państwem.

Z waluty euro korzysta jeden z największych bloków gospodarczych na świecie. Z tej przyczyny jeśli chodzi o znaczenie w handlu międzynarodowym i status rezerwowy, przewyższa je jedynie dolar amerykański.

Źródła:
Coin-Competition.EU (May 21, 2017). Interesting Facts About the Euro.
Quizlet. Interesting Facts About the Euro.

Czy ten artykuł był pomocny?

2 2 2