Nima Siar

Wiceprezes ds. Sprzedaży Forex i fan piłki nożnej. W easy forex odpowiadam za zarządzanie i rozwój naszej nowej i posiadanej bazy klientów oraz za rozwój naszego programu partnerskiego dla brokerów wprowadzających.

W tak zmiennym środowisku, jakim jest globalny rynek, metale szlachetne takie jak złoto, srebro i platyna niezmiennie zapewniają inwestorom szereg korzyści. Chociaż rynek metali szlachetnych osłabł w ostatnich latach, to z upływem czasu ich ceny wzrosły, napędzane głównie przez popyt ze strony inwestorów i konsumentów.
Poniżej przedstawiamy analizę trzech głównych korzyści z handlu metalami szlachetnymi.

1. Metale szlachetne zabezpieczają przed ryzykiem

Metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, od dawna uznawane za aktywa typu safe-haven, okazują się częścią dobrze zbalansowanego portfelu akcji. Oczywiście metale te również muszą mierzyć się z różnymi fluktuacjami, ale jeśli są odpowiednio lewarowane, można ich użyć jako zabezpieczenia przed inflacją i ograniczyć wpływy niepewności ekonomicznych.
Inflacja oraz prognozy inflacyjne stanowią znaczące czynniki na globalnych rynkach finansowych. Każdego dnia inwestorzy monitorują dane ekonomiczne i komunikaty prasowe banków centralnych, aby określić bieżącą i prognozowaną ścieżkę inflacji. Gdy inflacja jest zbyt niska lub zbyt wysoka bank centralny może interweniować, regulując stopy procentowe. Ma to znaczący wpływ na aktywa finansowe. Jednakże według badań Conovera z roku 2007 bezpośrednie lub pośrednie inwestycje w metale szlachetne zabezpieczają przed rygorystyczną polityką finansową.

Komentując praktykę Systemu Rezerwy Federalnej USA, Conover zauważył, że: „W okresie zacieśniania polityki finansowej przez Rezerwę Federalną zwrot ku metalom szlachetnym jest znacząco wyższy niż w okresach polityki ekspansywnej. Konsekwencją są skrajne kontrasty między amerykańskim rynkiem akcji a rynkiem metali szlachetnych.”

2. Metale szlachetne dywersyfikują portfel inwestycyjny

Dywersyfikacja jest instrumentem używanym przez inwestorów do minimalizowania ryzyka, podniesienia poziomu stabilności i maksymalizacji zwrotów. W tym aspekcie metale szlachetne są ważnym elementem każdego zdywersyfikowanego portfela. Przynoszą zyski w okresie niestabilności rynkowej i mogą być buforem przeciwko niepewności ekonomicznej.

Dzięki metalom szlachetnym przedsiębiorcy gwarantują sobie potencjalną wartość dodaną z inwestowania bezpośrednio w aktywa fizyczne lub pośrednio – poprzez fundusze notowane na giełdzie i fundusze wzajemne. Dodatkowo mogą oni także inwestować w firmy z branży metali szlachetnych, które dają kolejną warstwę dywersyfikacji. Według Conovera inwestorzy lokujący 25% portfela w metale szlachetne zapewniają sobie wzrost rocznego zwrotu o 1,65%.

Inwestorzy mogą też zwrócić się ku metalom szlachetnym po to, aby zminimalizować wpływ chwiejnego rynku walutowego. Ponieważ metale te zostały uznane za środek tezauryzacji ograniczający podatność na straty, są też postrzegane jako globalna twarda waluta chroniąca przed słabościami walut krajowych, takich jak dolar amerykański.

3. Metale szlachetną mają wartość uniwersalną i są bardzo zbywalne

W przeciwieństwie do walut krajowych i regionalnych waluty twarde takie jak złoto mają wartość rzeczywistą, która przekracza ich wartość rynkową. Nie oznacza to jednak, że rynek nie ma wpływu na metale szlachetne. Owszem, ma, jednak mimo to ich wartość pozostaje niezmienna przez bardzo długi czas – na przykład złoto, stosowane od tysięcy lat, zdołało już utrwalić i udowodnić swoją wartość.

Metale szlachetne są niemal w pełni zbywalne i na całym świecie bardzo łatwo jest je kupić i sprzedać. Inwestorzy, którzy posiadają aktywa fizyczne, takie jak kruszec, monety, sztaby czy biżuterię, zazwyczaj znajdują obszerny rynek zbytu dla swoich cennych dóbr. A poza tym z powodu największego w dekadzie niedoboru metali szlachetnych popyt na nie na rynkach światowych stale rośnie.
Podsumowanie

Metale szlachetne stanowią niezbędną podstawę dla każdej, dobrze przeprowadzonej strategii handlowej. Awersja do ryzyka, dywersyfikacja portfela i zbywalne dobra uniwersalne to tylko trzy z wielu korzyści, jakie niesie ze sobą handel metalami szlachetnymi. Zrozumienie sposobu ich wykorzystania przeciwko innym siłom rynkowym może okazać się dla inwestorów nie tylko nauką tego, jak być jeszcze bardziej obrotnym, ale też pomoże im zbudować majątek w trudnych okresach niestabilności.

Czy ten artykuł był pomocny?

0 0 0