Tomasz Brach

Dealer easyMarkets, odpowiedzialny za analizę rynku walut, surowców i giełd. Nadzoruje obsługę transakcyjną klientów w Oddziale easyMarkets w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na rynku finansowym od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał jako makler, dealer rynku międzybankowego oraz animator papierów wartościowych w biurach maklerskich i bankach.

Nadchodzący tydzień zapowiada się niezwykle interesująco. Po ubiegłotygodniowej podwyżce stóp procentowych w kanadzie, w nadchodzącym tygodniu poznamy decyzje dot. polityki monetarnej Banku Japonii oraz Europejskiego Banku Centralnego.

 


Poniedziałek

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 22 stycznia, kiedy to w kalendarzu makroekonomicznym nie ma zaplanowanej żadnej istotnej publikacji.


 

Wtorek

Wtorkowa sesja zapowiada się równie spokojnie. Największej zmienności spodziewać moglibyśmy się jeszcze trakcie sesji azjatyckiej kiedy to poznamy decyzję BoJ dot. stóp procentowych.

–     Poprzedni odczyt: -0,10%

 

04:00 JPY – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Jest to jedno z pierwszych i jednocześnie najważniejsze wydarzenie tego dnia. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Jeżeli Bank Japonii nie zdecyduje się na jakikolwiek ruch na stopach, ogromny wpływ na notowania jena japońskiego może mieć treść samego oświadczenia oraz wydźwięk późniejszej konferencji prasowej.

07:30 JPY – Konferencja prasowa po posiedzeniu Banku Japonii, przemawia prezes BoJ, Haruhiko Kuroda

Po opublikowaniu decyzji w sprawie stóp procentowych odbędzie się również konferencja prasowa z udziałem prezesa BoJ. Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności odczytywane jest oświadczenie BoJ a następnie odbywa się sesja pytań i odpowiedzi (Q&A). Ogólny wydźwięk (gołębi bądź jastrzębi) może wpływać na zwiększoną zmienność na parach walutowych i rynkach skorelowanych z JPY.

 


Środa

Po stosunkowo spokojnym początku tygodnia, środowa (i każda kolejna) sesja zapowiada się już nieco bardziej interesująco. Tego dnia poznamy istotne publikacje makroekonomiczne z Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii oraz polski.


–     Średnie wynagrodzenie: 2,5%

–     Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 5,9 tys.

–     Stopa bezrobocia: 4,3%

–     Prognoza: 2,5%

–     Prognoza: 3,2%

–     Prognoza: 4,3%


 

10:30 GBP – sytuacja na rynku pracy


–     Poprzedni odczyt: 5,81 mln. –     Prognoza (m/m): 5,70 mln.

 

16:00 USD – Sprzedaż istniejących nieruchomości

Jest to raport, który przedstawia liczbę sprzedanych domów na rynku wtórnym.


–     Poprzedni odczyt: -6.861 mln. brk

 

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej

Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.

–     Poprzedni odczyt (k/k): 1,9%

–     Poprzedni odczyt (r/r): 0,5%

–     Prognoza (k/k): 1,9%

–     Prognoza (r/r): 0,4%

23:45 NZD – inflacja konsumencka CPI (Q4)

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę.

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może zainteresować również zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja raportu dotyczącego stopy bezrobocia. Konsensus przed publikacją zakłada, że stopa bezrobocia wzrosła w grudniu 2017 r. Do poziomu 6,6% z 6,5% dotychczas.


 

Czwartek

Jednym z najważniejszych wydarzeń czwartkowej sesji będzie publikacja decyzji Europejskiego Banku Centralnego dot. Polityki monetarnej. Oprócz tego na uwagę zasługują również dwie paczki danych: z Kanady oraz ze Stanów Zjednoczonych.

 


–     Poprzedni odczyt: 0,00% –     Prognoza (m/m): 0,00%

 


 

13:45 EUR – Decyzja w sprawie stóp procentowych

Na godzinę 13:45 zaplanowano publikację oświadczenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Podobnie jak w przypadku SBN i BoE, analitycy nie spodziewają się jakiegokolwiek ruchu na stopach. Ogromny wpływ na notowania europejskiej waluty może mieć zatem treść samego oświadczenia oraz wydźwięk późniejszej konferencji prasowej.

 


–     Sprzedaż bez samochodów (m/m): 0,8%

–     Sprzedaż detaliczna (m/m): 1,5%

–     Prognoza (m/m): 0,4%

–     Prognoza (r/r): 0,3%


 

14:30 CAD – Wyniki sprzedaży detalicznej

Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.

 

14:30 EUR – Przemawia prezes EBC, Mario Draghi

Na godzinę 14:30 zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności odczytywane jest oświadczenie EBC a następnie odbywa się sesja pytań i odpowiedzi (Q&A). Ogólny wydźwięk (gołębi bądź jastrzębi) może wpływać na zwiększoną zmienność na parach walutowych i rynkach skorelowanych z euro.

 


–     Poprzedni odczyt: 733 tys. –     Prognoza (m/m): 680 tys.

 

16:00 USD – Sprzedaż nowych nieruchomości

To publikowany przez Census Bureau raport obrazujący ilość sprzedanych nowych domów. Raport zawiera dane miesięczne i jest publikowany ok. 25 dni po zakończeniu miesiąca.


 

Piątek

W trakcie piątkowej sesji uwaga inwestorów skupiona zostanie aż na trzech publikacjach makroekonomicznych. Będą one pochodziły kolejno z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.

 


–     Poprzedni odczyt (k/k): 0,4%

–     Poprzedni odczyt (r/r): 1,7%

–     Prognoza (k/k): 0,4%

–     Prognoza (r/r): 1,4%


 

10:30 GBP – PKB Q4

Wskaźnik obrazuje wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Wielkiej Brytanii publikuje Office for National Statistics (urząd statystyczny Wielkiej Brytanii).

 


–     Poprzedni odczyt (k/k): 3,2% –     Prognoza (k/k): 2,9%

 

14:30 USD – PKB Q4

Wartości PKB dla USA publikuje Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA).

 


–     Poprzedni odczyt (m/m): -0,1% –     Prognoza (m/m): 0,6%

 

14:30 USD – Bazowe zamówienia środków trwałych

To obszerny raport obrazujący wartość zamówień na środki trwałe oraz dobra nietrwałe i zapasy w przedsiębiorstwach.

 


–     Poprzedni odczyt (m/m): -0,1%

–     Poprzedni odczyt (r/r): 1,3%


 

14:30 CAD – Bazowa inflacja konsumencka CPI

Czy ten artykuł był pomocny?

1 0 0